číslo 18/2001
vychází 23. dubna

Ivan Král
Ivan Hoffman
Petr Nováček
Jindra Klímová
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo  Archív
  Nové číslo       Archiv 


Ivan KralŠance Ivana Krále    Vzpomene-li si ještě někdo na hudební skupinu Saze, pak se možná upamatuje i na Ivana Krále, který v této kapele v polovině šedesátých let začínal. A kdyby nepřišel listopad 1989, zůstaly by Saze také jediným Královým zápisem v oficiální historii české populární hudby. Po vpádu "spřátelených" vojsk totiž s rodiči odešel do Ameriky. Jeho jméno se stalo v normalizovaném Československu tabu.
Po převratu se do Prahy vrátil - s nálepkou ve světě zřejmě nejslavnějšího českého písničkáře. Začal tu koncertovat i natáčet a stal se ceněným producentem, spolupracujícím s elitou zdejší scény.

V posledních letech se však jeho život zásadně změnil. V České republice už nebývá tak často a z amerického Seattlu odešel na Floridu. Pečovat o svou čtyřiaosmdesátiletou matku
.
.
T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Steinicová šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan korektorka: Jaroslava Konášová  zlom: Danica Valentová a Ludmila Kořínková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jana Ajmová  sekretariát: Jarmila Vlásková a Jitka Králová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 22 715 036, 22 711 028, 22 712 616 (fax, zázn.), odbyt 22 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Pro každého něco

  Archiv