číslo 17/2001
vychází 17. dubna

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Úterý 24. 4. 2001 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 19.08 hodin

Varhaník Karel Paukert

Jeho životním vzorem byl Albert Schweitzer - varhaník a lékař. Doba jeho zrání však takovému ideálu nepřála. Měl ale štěstí a různými oklikami se k profesi varhaníka dostal. Zpočátku - po studiích na pražské konzervatoři - legálně studoval na Islandu a v Belgii, nakonec zakotvil jako emigrant ve Spojených státech. Učil hru na varhany a církevní hudbu na dvou univerzitách a před čtvrtstoletím se stal ředitelem hudby v umělecko-průmyslovém muzeu v Clevelandu. Koncertuje po celém světě, po r. 1989 hrál několikrát i v České republice. V Čs. rozhlase nahrál mj. i řadu skladeb soudobých amerických autorů, které v pořadu uslyšíte.