číslo 13/2001
vychází 19. března

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Neděle 1. 4. 2001 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 21.00 hodin

Páleníčkovo České trio

Soubor tohoto jména vznikl z podnětu klavíristy Josefa Páleníčka v roce 1934. Ansámbl nesl původně jméno Smetanovo trio a v jeho sestavě hráli dále houslista dr. Alexander Plocek a violoncellista František Smetana. V průběhu let pak působili u violoncellového pultu Josef Šimandl, Miloš Sádlo a Saša Večtomov. Koncem šedesátých let nahradil houslistu A. Plocka Ivan Štrauss a konečně Jiří Tomášek. Historie souboru s názvem České trio je neobyčejně poutavá, neboť těchto ansámblů vzniklo a zaniklo pozoruhodné množství. Páleníčkovo České trio prožívalo svou vrcholnou éru po osvobození, i když v roce 1954, po odchodu violoncellisty M. Sádla nastala dvouletá přestávka. České trio hrálo jak kmenový repertoár klasického a romantického období tak díla soudobá. Mezi tvůrci 20. století provedl soubor díla Šostakoviče, Martinů, Řezáče či Caselly. Tradice Páleníčkova souboru, který zanikl úmrtím svého zakladatele a violoncellisty S .Večtomova, ožila v činnosti současného Českého tria.

RAFAEL BROM