číslo 13/2001
vychází 19. března

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Pátek 30. 3. 2001 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 13.30 hodin

Pozdní novoromantici 20. století

Jean SibeliusTaké do 20. století patří skladatelé, kteří se způsobem svého hudebního myšlení zcela vymykaly horečně nervnímu tempu nově zrozeného století. Do okruhu této generace bude patřit i dnešní skladatelská trojice pozdních novoromantiků. Hans Pfitzner (1869-1949) náleží k okruhu německých skladatelů tzv. postwagnerovské generace, jež se vyrovnávala jednak s wagnerovskými hudebními podněty a jednak s vlivy nových avantgardních směrů. Za takové vrcholné dílo, ve smyslu hudebního, ale i filozofického obsahu, je považována Pfitznerova opera Palestrina. Prakticky stejně starým Pfitznerovým souputníkem byl i Richard Strauss (1864-1949), který se však na rozdíl od něho stal velkou hvězdou hudebního nebe. V jeho díle lze spatřovat jakousi obrovskou syntézu všech významných hudebních žánrů 19. století počínaje písní s klavírem, konče velkými symfonickými básněmi a rozměrnými operními díly. Ze Straussova díla si v předehrách připomeneme jeho opery Guntram a Capriccio. Dílo finského skladatele Jeana Sibelia (1865-1957) již jednou v tomto týdnu v Hudební galerii zaznělo. Vrátíme se k němu výběrem z jeho orchestrálních písní a jeho orchestrální Suitou Belsazarova slavnost. Jde vlastně o výběr ze scénické hudby ke stejnojmennému dramatu švédsky píšícího finského dramatika Hjalmara Procopé (1868-1927). Belsazarova slavnost měla premiéru 4. listopadu 1906.

LIBOR DŘEVÍKOVSKÝ