číslo 13/2001
vychází 19. března

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


PRÓZA V ROZHLASE

Chlapec z ostrova

Český rozhlas 3 - Vltava, četba na pokračování od 30.března, denně od 18.30 hodin

Sedmi příběhy ze sbírek Povídky z dětství a Povídky z ostrova, města i hor připomeneme posluchačům četby na pokračování osobnost a dílo klasika chorvatské literatury - básníka, prozaika a překladatele Vladimira Nazora (1876-1949). Jeho rodištěm je přístavní městečko Postira na dalmátském ostrově Brač, dětská léta prožil však poblíž jiného bračského přístavu, Milna. Obě místa zvěčnil ve zmíněných vzpomínkových knihách. "To vám je podivné dítě," stýská si Vladova matka, "všechno chce vidět a zvědět. Nehraje si bezstarostně jako jiné děti." Po svém měla pravdu: chlapcovu dětskou fantazii uhranuli již tehdy bohové řeckého Olympu a hrdinové Homérovy Illiady. Svět řeckých a latinských klasiků mu otevřel otec. V početné rodině celního úředníka Nazora se žilo skromně, panoval zde řád a lidská soudržnost, ale také otevřenost a citlivost k okolnímu světu - k lidem, zvířatům i přírodě. Ve výjevech z básníkovy paměti mají tak stejnou váhu zdivočelý kocour Paša či veliký had, kterého malý Vlado objevil na dvoře dědova domu, jako umírající stařičká "šjora" Nikoleta, tajemný kameník Angelo nebo italský chlapec Turri, který dal Nazorově dětské duši první hořkou lekci o tom, jak bolí zrada.

Prakticky celé Nazorovo dílo je zakořeněno v rodném Chorvatsku, zdaleka však ne jenom v časech, kam sahá jeho vlastní paměť. Jak v poezii, tak v povídkách a románech, i v těch pro děti, Nazor často čerpal z chorvatských dějin a středomořských i slovanských mýtů. Těžiště jeho tvorby je v poezii: napsal řadu lyrických sbírek i několik epických skladeb. V odkazu dávných dějin a pohanských bájí, v božstvech a hrdinských postavách nacházel pramen životadárné síly a moudrosti; v letech ohrožení pak i zdroj národního sebeuvědomění. Opravdovost svého vlastenectví prokázal dokonce činem: v roce 1942, ve svých 66 letech, se aktivně zapojil do partyzánského hnutí. Po válce byl pak zvolen předsedou Národního shromáždění Chorvátské lidové republiky, tuto funkci zastával až do konce života. Letos v květnu uplyne 125 let od Nazorova narození.

DAGMAR JAKLOVÁ-ORAVOVÁ