číslo 11/2001
vychází 5. března

Ilja Hurník
Ivan Hoffman
Petr Nováček
Jana Koubková
Milan Šefl

Týdeník Rozhlas

Nové číslo  Archív
   Nové číslo     Archiv 


Ilja Hurník
                                                                        Foto: Jarka Šnajberková

Ilja Hurník:  Nejomylnější  je   sebekritika
Žák Vítězslava Nováka, skladatel, spisovatel a klavírista Ilja Hurník se proslavil jako autor oper Dáma a lupiči, Diogenes, Oldřich a Boženka, kantát Maryka, Ezop, symfonické skladby Klicperovská předehra, řady komorních a vokálních skladeb, ale také půvabných knížek Trubači z Jericha, Kapitolské husy nebo Lístky vavřínové. Pro cokoli, co vyšlo z jeho pera, je příznačný nadhled a laskavé nazírání na svět okolo. Platí to i o právě vydané knize Závěrečná zpráva, navazující na první díl jeho pamětí, nazvaný Dětství ve Slezsku. A podobně působil i při našem rozhovoru: moudrý, vstřícný a maximálně soustředěný člověk.
.
T Ý D E N Í K    R O Z H L A S
- programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Steinicová šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan korektorka: Jaroslava Konášová  zlom: Danica Valentová a Ludmila Kořínková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jana Ajmová  sekretariát: Jarmila Vlásková a Jitka Králová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 22 715 036, 22 711 028, 22 712 616 (fax, zázn.), odbyt 22 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Pro každého něco

  Archiv

  Aktualizováno: 4. 3. 2001