číslo 6/2001
vychází 29. ledna

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Pondělí 5. 2. 2001 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 11.00 hodin

Jak jsme si tě vymysleli

Spisovatel Ludvík Aškenazy je znám jako novinář, básník, autor filmových scénářů, divadelních her, cestopisných reportáží, moderních pohádek a řady próz pro děti i dospělé. Nejvýraznějších úspěchů však dosáhl patrně jako rozhlasový dramatik. Jeho hra Bylo to na váš účet v nastudování režiséra Jiřího Horčičky získala na festivalu Prix Italia v roce 1964 cenu RAI (cenu Italského rozhlasu) a Aškenazyho hry dodnes uvádějí nejrůznější zahraniční rozhlasové stanice. Koncem šedesátých let byl politickými poměry donucen k odchodu do exilu a žil převážně v Mnichově a Bolzanu, kde před necelými patnácti lety zemřel. Z jeho exilové tvorby pochází také dvě mikrohry, které se staly základem komponovaného pořadu s názvem Jak jsme si tě vymysleli. Kompozice je složena z dramatických miniatur Let k Andromedě a Hra s ohněm. Obě mikrokomedie mají k sobě velice blízko. Mají totiž společné nejen postavy, ale spojuje je i základní situace a téma. Autor v nich zachytil svět dětské fantazie a her, které ve svých rozletech občas narážejí na rodičovskou únavu. Mikrohry doplňují Aškenazyho básnické texty a celá kompozice - kterou připravil překladatel obou dramatických miniatur Miroslav Stuchl - je lehce úsměvným pohledem na svět rodičů a dětí. Premiérou této rozhlasové kompozice připomínáme dílo autora, od jehož narození uplyne 24. února osmdesát let.

PAVEL MINKS