číslo 6/2001
vychází 29. ledna

Zpět na obsah         

Pro každého něco


BIOPOTRAVINY

Co jsou biopotraviny?

Biopotraviny jsou výpěstky ekologického čili organického zemědělství, pro nějž je charakteristické vyloučení umělých hnojiv. Jeho produkty jsou velmi kvalitní a ve vyspělém světě roste poptávka po těchto výrobcích úměrně ke zhoršující se kvalitě životního prostředí.

V USA se například bioprodukty staly téměř módní záležitostí a stoupá dokonce i poptávka po "biooděvech" vyrobených z ekologicky vyprodukované vlny a bavlny. Cena biopotravin je proto také v porovnání s konvenčními výrobky výrazně vyšší, zatímco u nás je cena zatím téměř srovnatelná. Kvalitou však bioprodukty konvenční výrobky v mnohém předčí.

V dnešních podmínkách je bohužel nemožné domnívat se, že bioprodukty jsou prosté jakýchkoliv chemických látek - vždyť zemědělci hospodařící ekologicky se u nás k tomuto způsobu obdělávání půdy a živočišné výroby mohli vrátit teprve před několika málo lety a zátěž půdy přetrvává dlouhá desetiletí. Kdo však jednou ochutnal zeleninu a ovoce v kvalitě bio, ví, že rozdíl od plodů běžně prodávaných v obchodní síti je značný. Výraznější, aromatičtější chuť a mnohem delší trvanlivost jsou jedněmi z nejdůležitějších vlastností. Větší přirozená odolnost biologických zemědělských produktů se přenáší i na člověka, který je konzumuje. Umělá hnojiva totiž snižují odolnost plodin a jak již bylo řečeno, zhoršují také jejich senzorické vlastnosti. V poválečném období nedostatku potravin sehrála anorganická hnojiva důležitou roli, ale dnes víme, že se díky nim spolu s rostoucí kvantitou potravin bohužel snížila jejich kvalita. V současnosti, kdy je ve vyspělém světě naopak nadbytek potravin, ztrácí používání hnojiv své opodstatnění, přestože produkce potravin ve velkém, s níž bývá nejvíce provázáno, je od našeho způsobu života již neodmyslitelná. Od intenzivního hnojení se dnes ustupuje především z důvodů ekonomických - na výrobu 1 kg dusíkatého hnojiva jsou zapotřebí 2 kg ropy. I to je důvod, proč ve vyspělém světě dostává ekologické čili biologické obdělávání půdy zelenou a podíl ekologicky obdělávané půdy se rok od roku zvyšuje. V případě živočišné výroby jde především o vyloučení používání preventivních léků u hospodářských zvířat, biologické krmení a lepší podmínky chovu.

S potravinami v kvalitě bio se u nás můžeme setkat především v prodejnách zdravé výživy, kde jsou k dostání zejména cereální produkty. Tyto výrobky jsou opatřeny zeleným půlměsíčkem s nápisem Bio, jejichž biokvalitu zaručuje ministerstvo životního prostředí. Jiné nápisy Bio bez ochranné známky jsou pouhým prodejním trikem. V případě prodeje ovoce a zeleniny, ale i vajíček a mléčných produktů, fungují např. dodavatelské kluby, které jsou v přímém spojení s výrobci. Maso je zatím možné nakoupit přímo ze dvora pouze u producentů.

VĚRA KEILOVÁ