číslo 51/2000
vychází 4. prosince

Svatopluk Beneš
Ivan
Hoffman
Petr
Nováček
Janek
Ledecký
Vladimír
Kroc

Týdeník Rozhlas

Nové číslo  Archív
   Nové číslo     Archiv 


Svatopluk Beneš
                                                                        Foto: Jarka Šnajberková

Svatopluk Beneš: Nebyl to špatný život
Držitel ceny Thálie Svatopluk Beneš je osobností, která propojuje současnost s dobou mnohými z nás idealizovanou a až neuvěřitelně vzdálenou. Ve filmu hrál už jako student konzervatoře za první republiky se všemi legendami naší kinematografie. Později to, podobně jako téměř všichni meziváleční umělci, neměl jednoduché, ale přesto se mu podařilo ztvárnit mnoho krásných rolí. A o svých životních cestách a setkáních ochotně a rád vypráví. Požádala jsem ho, aby k našemu interview osobně vymyslel titulek. A dobře jsem udělala. V několika slůvcích shrnuje všechno to, o čem jsme si jednoho listopadového dne tak dlouze povídali.

.
T Ý D E N Í K    R O Z H L A S
- programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Steinicová šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan korektorka: Jaroslava Konášová  zlom: Danica Valentová a Ludmila Kořínková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jana Ajmová  sekretariát: Jarmila Vlásková a Jitka Králová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 22 715 036, 22 711 028, 22 712 616 (fax, zázn.), odbyt 22 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla 51:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv