číslo 49/2000
vychází 20 .listopadu

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Sobota 2. 12. 2000 Český rozhlas 2 - PRAHA - 8.04 hodin

Fyzikem v Sovětském svazu

Můj návrat do Ruska na jaře roku 1931 vůbec nepřipomínal uvítání chlebem a solí, jaké jsem zažil při své první cestě domů před dvěma lety ze stipendijního pobytu v západní Evropě, píše ve své autobiografii Moje světočára americký fyzik a spisovatel ruského původu George Gamow. Když jsem navštívil své přátele z Moskevské univerzity, užasle se na mne dívali a ptali se, proč jsem se proboha vrátil. Zjistil jsem, že za mé nepřítomnosti se ve vztahu sovětské vlády k vědě a vědcům udály velké změny. Zatímco za porevoluční obnovy se vláda usilovně snažila o kontakt se "zahraniční" vědou a byla pyšná na ruské vědce, kteří byli zváni na vědecká shromáždění v západní Evropě a v Americe, stala se teď ruská věda jednou ze zbraní v boji s kapitalistickým světem. Pozoruhodným příkladem filozofického diktátorství v ruské vědě byl zákaz Einsteinovy teorie relativity, protože popírala světový éter, "jehož existence přímo vyplývá z filozofie dialektického materialismu". Proto jeho teorie musí být zamítnuta. Když o tom vyšlo heslo v nové Sovětské encyklopedii, moc jsme se smáli autorově hlouposti a rozhodli jsme se, že mu z legrace pošleme teledopis: "Inspirováni Vaším článkem o světelném éteru nadšeně pracujeme na tom, abychom dokázali jeho materiální existenci. Starý Albert je idealistický idiot!" Čekali jsme, že autor, "rudý" ředitel Fyzikálního ústavu, vybuchne, ale skutečnost překonala naše očekávání. Vzal náš teledopis na komunistickou akademii do Moskvy a obvinil nás z toho, že se otevřeně bouříme proti principům dialektického materialismu a marxistické ideologie. Na příkaz z Moskvy bylo Roentgenovým ústavem a Polytechnickým ústavem uspořádáno "trestní zasedání"... Existovaly návrhy, abychom byli potrestáni trestem "minus pět" - zákazem žít v pěti největších městech Sovětského svazu. Dalším výnosem komunistické akademie byla za antimaterialistickou prohlášena Heisenbergova maticová mechanika a teoretickým fyzikům bylo nařízeno používat výlučně Schrödingerovu vlnovou mechaniku...

IVO BUDIL