číslo 49/2000
vychází 20 .listopadu

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Úterý 28. 11. 2000 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 10.30 hodin

Dětství JežíšovoHector Berlioz

Hector Berlioz je dodnes populární díly, která prozrazovala jeho hudební bouřliváctví. To mělo ve své době význam zcela zásadní, neboť i přes nevoli hlasů z početného davu konzervativců ukázala zcela jednoznačně a bez zábran možnosti dalšího vývoje. Oslňoval především zvukovostí nově koncipovaného velkého symfonického orchestru, ale i možností ztvárnit mimohudební program - vzpomeňme na Fantastickou symfonii, která má přímý podtitul Epizoda ze života umělcova. Ta konzervativní opozice musela být v polovině minulého století skutečně obrovská, vezmeme-li v úvahu fakt, že teprve oratoriem Dětství Ježíšovo, které vzniklo v roce 1854, byl jedenapadesátiletý skladatel vzat všeobecně na milost a plně doceněn. Je to dílo nádherné, zbožné, citově nesmírně hluboké. Příznačná berliozovská lyrika a melodika nás nemůže nechat chladnými, ale musíme přiznat, že onu zvukovost a barevnou vynalézavost, jakou známe z jeho starších let, poněkud postrádáme. Snad je to jeden z důvodů, proč se Dětství Ježíšovo netěší takovému zájmu jako třeba zmíněná symfonie, či Romeo a Julie, Faustovo prokletí a další skladatelova typická díla. S tím větší radostí jistě vítáme novou znamenitou nahrávku, pod níž je podepsán světoznámý francouzský dirigent Charles Dutoit, přední sólisté a Montrealský symfonický orchestr a sbor. Dějovým základem oratoria je útěk Svaté rodiny - Marie, Josefa a Ježíška - před krvavým rozhodnutím krále Herodesa do Egypta. Nabízený dramatismus zde ustupuje do pozadí a celovečernímu dílu dominuje posvátný klid a pokora.

BOHUSLAV VÍTEK