číslo 40/2000
vychází 18. září

Šimon Pánek
Ivan
Hoffman
Petr
Nováček
Magdalena
Kožená
Jiří
Černý

Týdeník Rozhlas

Zpět do archivu
Archiv 


Šimon Pánek
                                                               Foto: Jarka Šnajberková

Šimon Pánek: Ve válce se neděkuje
Šimon Pánek (1967) studoval Přírodovědeckou fakultu UK. V období "sametové revoluce" byl spolupředsedou Centrálního koordinačního stávkového výboru VŠ. Hrál také ve filmu režisérky Pavláskové Corpus delicti.

Dnes je představitelem obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni při České televizi, největší organizace podobného typu v zemích bývalého socialistického bloku. Vznikla v roce 1994 jako nevládní, nezisková humanitární organizace přechodem týmu Nadace Lidových novin pod křídla České televize. Její projekty jsou financovány z veřejných sbírek, prostřednictvím státních zakázek, sponzorských a účelových darů, zahraničních i domácích grantů. Od svého založení Společnost působila ve dvaceti zemích světa a realizovala pomoc v hodnotě přesahující 500 milionů korun.

V sídle Společnosti na Kavčích horách mě tento čerstvý spolupracovník Týdeníku Rozhlas nejprve upozornil, že na soukromé otázky nerad odpovídá. Ani jsem neměl v úmyslu mu je klást. To, o čem jsme si povídali, je podstatnější.

  Obsah čísla 40:

  Titulní rozhovor

  Témata týdne

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Životní styl