číslo 39/2000
vychází 11. září

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Neděle 24. 9. 2000 8.00 hodin

Duchovní hudba Milana Slavického

Před týdnem jsme ukončili pátým pořadem minicyklus věnovaný estonskému skladateli Arvo Pärtovi, jímž nás provázel hudební skladatel, režisér a muzikolog doc. Milan Slavický. S jeho jménem se v nedělní Duchovní hudbě setkáváme v pravidelných intervalech už od samého začátku tohoto cyklu. Vzpomeňme na pořady o francouzské hudbě (César Franck, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Olivier Messiaen), zamyšlení nad dílem Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka či Bohuslava Martinů a samozřejmě série pořadů o hudbě soudobých autorů, k nimž patří i zmíněný Arvo Pärt. Dnes nám Milan Slavický přiblíží svou duchovní tvorbu a okolnosti, za nichž vznikala. Úvodem zazní Žalm č. 1 Beatus vir z roku 1984, který je, jak autor podotýká, vyznáním člověka, snažícího se žít v tehdejším prostředí určitým způsobem... Druhá skladba Media vita in morte sumus (Uprostřed života jsme ve smrti) má svůj předobraz ve starém gregoriánském nápěvu. Natáčení elektroakustické kontemplace Adventus byl Milan Slavický přítomen i jako hudební režisér. Pro hudebního skladatele je tato profese mimo jiné přínosná i proto, že člověk má za ta léta v uchu velkou zásobu hudebních informací, zvuků a jejich kombinací i nástrojových možností a díky tomu je jeho zvuková představa poměrně přesná. Má to ale také jednu nevýhodu - bere to čas na komponování. Předposlední skladba - sekvence ze svatodušního období Veni Sancte Spiritus (Přijď, Duchu svatý) rovněž vychází z gregoriánského chorálu. Na závěr si poslechneme záznam koncertu, na němž měly premiéru Dvě kapitoly z Apokalypsy, inspirované poslední biblickou knihou - Zjevením sv. Jana. Dílo zaznělo v listopadu 1995 v Rudolfinu u příležitosti 100. výročí České filharmonie a tento orchestr tehdy dirigoval Serge Baudo, s nímž pojí Milana Slavického umělecké i lidské přátelství. Natočili spolu mimo jiné i rozsáhlé oratorní kompozice Arthura Honeggera Jana z Arku na hranici a Král David, což byla asi nejkrásnější nahrávka, kterou jsem za těch 28 let, co režíruji, kdy dělal. Se Sergem Baudo jsme v dlouholetém kontaktu. Uvažoval o tom nastudovat některou mou skladbu a ta příležitost se naskytla, když byl pozván do této jubilejní sezony.

VLADIMÍRA LUKAŘOVÁ