číslo 39/2000
vychází 11. září

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


logo_cr3.jpg (9253 bytes)Úterý 19. 9. 2000 13.30 hodin

Hudební pocta J. W. Goethovi

Johann Wolfgang GoetheDílo německého básníka a spisovatele Johanna Wolfganga Goetha (1749-1832) se zařadilo již během jeho života k základním pilířům evropské literární kultury. Není tedy divu, že jeho mnohá díla upoutala a upoutávají dodnes hudební skladatele (Bussoni, Schnittke, Fišer). K asi vůbec prvnímu zhudebnění Goethova dramatického díla došlo v 90. letech 18. století z pera italského skladatele Gaetana Pugnaniho, který zkomponoval melodram Werther. Po něm následoval Beethovenův Egmont a celá plejáda dalších známých skladatelů 19. století, kteří se cítili bezprostředně spjati s myšlenkově bohatým Goetheho literárním světem a nechali se jím inspirovat ve svých dílech (Liszt, Berlioz, Massenet, Spohr, Schumann). V loňském roce (přesněji 14. října 1999) se uskutečnil v Bonnu koncert s názvem Goethe a hudba, který byl hudební poctou velkému německému dramatikovi. Orchestr Beethovenhalle Bonn s dirigentem Peterem Gülkem uvedli čtyři díla spjatá s Goethovým dílem: orchestrální fantasii Král duchů od Hanse Wernea Henzeho (1928), sborovou baladu První Valpuržina noc Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (1809-1847), symfonické scherzo Čarodějův učeň Paula Dukase (1865-1935) a zcela neznámé monodrama Proserpina z pera Carl Eberweina (1786-1868).

LIBOR DŘEVÍKOVSKÝ