číslo 34/2000
vychází 7. srpna

Waldemar Matuška
Ivan
Hoffman
Petr
Nováček
Rudolf
Křesťan
Miroslav
Horníček

Týdeník Rozhlas

zpět do archivu


Waldemar Matuška
                                                           Foto: Jarka Šnajberková

Waldemar Matuška
- šustrbas ze zeměkoule

Stává se poměrně často, že škola dobře neodhadne nadání svých žáků. Je známo, že Albert Einstein měl ve škole problémy s fyzikou, Miroslav Horníček propadl z češtiny a Waldemar Matuška měl čtyřku ze zpěvu. Ne, že by neuměl zpívat, ale nezpíval to, co se po něm žádalo. V Poděbradech se vyučil sklářem, ovšem pro svou slabší tělesnou konstrukci se tohoto povolání musel vzdát, přestože se mu líbilo. Teprve angažmá v Divadle Semafor mu vyneslo popularitu. Třebaže se svého času neúspěšně pokoušel o přijetí na DAMU, ztvárnil mnoho divadelních i filmových rolí. Vystupoval se skupinou Mefisto, od roku 1969 s orchestrem Václava Hybše, potom s country kapelou KTO. V roce 1986 s manželkou Olgou a synem Waldemarem emigroval do USA, kde žije dodnes. Do Čech se však vrací často a rád.

  Obsah čísla 34:

  Titulní rozhovor

  Témata týdne

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Životní styl/Ekologie

  Soutěž