číslo 27/2000
vychází 19. června

Zpět na obsah         

Styl


Reklamace - nejen právní pojem
(Pokračování z čísla 23)

2. Reklamace zboží u zásilkové služby

Nakupování formou zásilkového prodeje je jednou ze základních možností občanských vztahů při nákupu zboží. Zásilkový prodej je podřízen stejným ustanovením občanského zákoníku jako běžný prodej v obchodě, na rozdíl od běžného prodeje však zásilkový prodej nabízí některé výhody.

Kromě toho, že kupující nakupuje pohodlně z domova podle nabídkového katalogu, má kupující také u řady firem možnost vrátit do určitého počtu dnů zboží z jakéhokoliv důvodu zpět, a to bez ohledu na vadnost výrobku. Jedná se o nadstandardní službu vycházející z toho, že zákazník mohl mít o zboží jinou představu, nebo mu nemusí vždy vyhovovat, např. velikost, barva atd. U zásilkových-katalogových prodejů je jednou z předních výhod zejména ta skutečnost, že podmínky realizace prodeje jsou kupujícímu předem známy podle podmínek uvedených v katalogu a těmito podmínkami je prodávající vázán. Pro kupujícího je tedy poněkud snazší uplatňovat jakékoliv nároky, protože tyto má garantovány písemně.

Jakékoliv nároky, vyplývající z vad zboží během záruční doby, jsou zcela stejné jako u běžného nákupu v obchodě s tím, že výrobek pouze odešlete k reklamaci poštou a reklamaci provedete sami písemně.

3. Reklamace v obchodněprávních vztazích

Jedním z velkých rozdílů mezi obchodněprávním a občanskoprávním vztahem je úprava záruky v jednotlivých předpisech. Zatímco v občanském vztahu délka záruční doby vyplývá přímo ze zákona., v obchodních vztazích není takováto zákonná záruka stanovena. Pokud by teda smlouva měla být podřízena obchodnímu zákoníku, je nezbytné, aby byla stanovena délka záruční doby.

Vzhledem k tomu, že volba obchodního zákoníku musí být provedena písemnou formou, pokud aplikace obchodního zákoníku nevyplývá ze zákona, je vhodné upravit nejen odpovědnost prodávajícího za vady, ale rovněž případné způsoby reklamace a její následky. Tato úprava je však specifická a musí být přizpůsobena konkrétním podmínkám.

Z katalogu si můžete objednat i oblečení na dovolenou... 4. Odmítnutí reklamace

Pokud dojde k odmítnutí reklamace vady, je možné obrátit se na soud a žalobou se domáhat svých zákonných práv. K žalobě je vždy nutné předložit originál účetního dokladu a další související dokumenty (záruční list), vhodné je současně doložit oprávněnost reklamace odborným posudkem soudního znalce. Tento posudek může být v rámci soudního řízení dále doplňován ze strany prodávající.

V případě sepisu soudní žaloby je nutné dodržet základní náležitosti: zejména řádné označení obou stran, vylíčení základních skutečností a stanovení petitu, tedy čeho se kupující domáhá. V takovém případě je vhodné poradit se s právníkem. Náklady řízení včetně nákladů soudního znalce a právního zastoupení ponese ten z účastníků, který nebude ve sporu úspěšný.

Další z možností je stížnost na obvodním úřadě v místě sídla prodejny, který může následně provést řadu kroků v rámci prověření prodávajícího, postoupit stížnost například na Českou obchodní inspekci atd.

V případě zrušení prodejny je nejlepší obrátit se na živnostenský odbor obvodního úřadu, v místě sídla prodejny, kde vám mohou poradit, kam se firma přestěhovala, příp. sdělit kontaktní osobu provozovny.

Zpracováno 3 SUISSES - Miláček

Foto archiv