číslo 25/2000
vychází 5. června

Zpět na obsah         

Styl


Jan CimickýPSYCHIATR DO KAPSY

Vnímejte signály těla

Nikoho nepřekvapí, že lidé mají svého krejčího, svého zubaře, svůj autosalon a oblíbený vůz, zkrátka servis, ke kterému mají důvěru a který jim zajistí, aby mohli bezchybně fungovat. Jsou země, kde by člověk, prohlašující, že se bez psychiatra obejde a že nikoho takového nepotřebuje, byl pokládán za nespolehlivého a brán se stejným odstupem, jako kdyby se chlubil tím, že nikdy nebyl u zubaře...

Bylo by jistě nejlepší, kdybychom uměli sledovat signály svého zdraví. Čínský lékař byl odměňován za to, že jemu svěřený pacient neonemocněl! Je už na čase naučit se vnímat impulzy, které nám naše tělo dává, poslechnout jeho prosby, varování i žádosti a harmonizovat tělo i ducha, aby zbytečně nedocházelo k obtížně ovlivnitelným a těžko léčitelným stavům. Vyčerpání organismu není na první pohled patrné, proto mnoho lidí pokládá základní signály selhání za malicherné, zanedbatelné a pouhou vůli za překonatelné. Čím později si jich člověk všimne, tím těžší je pak uvést všechno do potřebné harmonie.

Měli byste znát, co vám váš organismus sděluje, slyšet a vnímat sami sebe. Proto tu najdete rady, jak si počínat, aby k tomu nedošlo, abyste vašemu stresovému selhání zabránili. Nejprve se však musíte naučit jednotlivé signály rozeznávat.

Vývoj života a světa

Vývoj civilizace je nerovnoměrný. Stáří naší Země se odhaduje na 5 miliard let, bakterie na ní žijí 3 miliardy let, společný předchůdce člověka a opice pouhých třicet milionů let a současný typ člověka zhruba 35 tisíc let. Krevní oběh byl popsán v roce 1628, první transfuze byla provedena v roce 1818, první injekce aplikována v roce 1850, aspirin známe od roku 1874, inzulin, penicilin a sulfonamidy jsme poznali až v tomto století... I vývoj života a světa je nerovnoměrný a nepochybně akceleruje poznáním především v posledním století na sklonu druhého tisíciletí.

Člověk je nesporně nejvýjimečnější stadium vývoje života na Zemi a aktivním účastníkem a často i původcem tohoto přerodu, přesto však, z hlediska fyziologického, jeho adaptační mechanismy nestačí držet krok s tímto prudkým vývojem. A proto i člověk selhává, obdobně jako unavený materiál průmyslových výrobků.

MUDr. JAN CIMICKÝ, CSc.