číslo 25/2000
vychází 5. června

Zpět na obsah         

Film a televize


Neměli bychom nic vyčítat

ČT 1, 15. června 20.45

Andělé tě hlídají je dokumentární film režisérky Olgy Sommerové o Petru Léblovi, nejvýraznější a dá se říci i nejúspěšnější režisérské osobnosti českého divadla 90. let. Natočila ho jako další příběh z cyklu Nevyjasněná úmrtí. Petr Lébl 12. prosince minulého roku spáchal sebevraždu přímo na jevišti svého milovaného divadla. Sommerová filmem nehledá ani tak Režisér Petr Léblodpověď na otázku, proč to udělal. Spíše hledá pochopení, a tím úlevu pro všechny, kdož ho měli rádi a kteří po jeho smrti prožili silný pocit nenahraditelné ztráty, když si uvědomili, že už nikdy neuvidí žádnou jeho novou inscenaci. Hledá pochopení pro všechny, kteří podlehli zhoubné nemoci zvané deprese. Film má několik vrstev - výpovědi spolupracovníků a přátel o Léblovi a jeho vztahu k hercům, k životu, k lidem. O uměleckém šéfovi, který kdysi slavnému Divadlu na Zábradlí osiřelém po náhlé smrti režiséra Jana Grosmana dokázal - ve svých sedmadvaceti - během jediné sezony vtisknout zcela nezaměnitelnou pečeť osobitosti. Tuto mozaiku střídají výpovědi samotného Petra Lébla z rozhovorů natočených v průběhu více let i úryvky z videozáznamů jeho inscenací. Nejvíce z poslední - Strýčka Váni, kterou Lébl považoval za svou nejlepší - ale také z inscenací dalších Čechovů - Racka a Ivanova, které za nejlepší považovala kritika (za ně dvakrát získal pro režiséra u nás nejvyšší možné ocenění - Cenu A. Radoka). Logiku jeho divadelního vývoje potvrzují i vhledy do počátečních inscenací amatérských, zvláště Eliadova Hada. Režisérka v nich stopuje momenty vymezující Léblovu životní dráhu strmou stoupáním vzhůru i pádem do nebytí. Další, objektivizující rovinou jsou stručné a věcné charakteristiky deprese z úst psychiatra Cyrila Höschla a citáty osobních výpovědí spisovatele Williama Styrona o prožitku této choroby. Je to dokument nejen o smrti, ale i o lásce, dokument nesentimentální a přitom vzácně citlivý.

VÍTĚZSLAVA ŠRÁMKOVÁ

Foto Vít Klusák