číslo 25/2000
vychází 5. června

Zpět na obsah         

Literatura, divadlo, drama


Z NOVÝCH CD-ROMů

Talk To MeO unikátním systému výuky cizích jazyků, který k nám přineslo nakladatelství LEDA, když v licenci francouzské firmy Auralog vydalo na třech CD-ROMech pod názvem Talk to me multimediální cvičebnici angličtiny, jsme na těchto stránkách podrobně informovali v loňském 31. čísle. Nyní LEDA pod stejným názvem vydala pro uživatele multimediálních počítačů i dvoudílnou cvičebnici němčiny. Základem je opět hlasitý dialog mezi studujícím a počítačem. Kromě prohloubení konverzačních dovedností a procvičování správné výslovnosti nabízejí oba díly (první je pro začátečníky a druhý pro středně pokročilé) i řadu zábavných a hravých cvičení k rozšíření slovní zásoby, k upevnění gramatiky, k vytříbení větné stavby a písemného projevu. Veškeré kroky a reakce studenta jsou průběžně hodnoceny ("míru přísnosti" počítače lze ovšem nastavit) a celý systém výuky je zaměřen tak, aby posílil jeho obratnost a pohotovost v běžných komunikačních situacích.


Lexikon české literaturyLexikon české literatury, vytvářený od konce osmdesátých let Ústavem pro českou literaturu AV ČR a zachycují vývoj našeho písemnictví od jeho počátků do roku 1945, je jen zvolna a s jistým zpožděním vydáván nakladatelstvím Akademia. V těchto dnech se dříve než oba svazky jeho třetího dílu objevil na trhu CD-ROM společnosti Infinity media, který obsahuje elektronický přepis všech zmíněných dílů lexikonu, tedy hesla A?Ř. Celkem je těchto hesel 2700. Z toho je 2110 věnováno autorům, teoretikům, překladatelům a tiskařům,a zbytek anonymním dílům středověké literatury, časopisům, almanachům, a sborníkům nakladatelstvím a literárním sdružením a skupinám. Rozsáhlá hesla s úplnými bibliografiemi jsou v elektronické verzi obohacena o 1050 fotografií a lze je rychle vyhledávat a třídit podle libovolných kritérií. Všechna hesla jsou vzájemně propojena, takže kliknutím na odkaz se mezi nimi lze snadno pohybovat. Navíc je můžeme doplňovat vlastními poznámkami a samozřejmě také tisknout.

(bop)