www.radioteka.cz

www.rozhlas.cz

Číslo 39 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se spisovatelem.
Pavlem Kosatíkem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Pavel Kosatík, spisovatel

„Ale co když se zároveň rodí něco, co nedokážeme postihnout, natož pojmenovat, protože vnímáme jen to, co nás denně zavaluje? Kéž by... Už kvůli našim dětem bych si to přál.“Jak byste obhájil fakt, že jste se poprvé zaměřil nikoli na postavu z politické scény, ale na umělkyni z jeviště?

To téma ke mně přišlo jaksi protisměrně. Jarmila Novotná kdysi vlastnila se svým mužem, šlechticem Jiřím Daubkem, zámek ve středočeské obci Liteň. A já jsem ještě za minulých dob jezdíval okolní krásnou krajinou nedaleko Berounky na kole. A vždycky, když jsem supěl táhlým kopcem k Litni, jsem byl půvabem tohoto místa zasažen. Liteň byla totiž zvláštně jinotajná obec. Říkalo se třeba, že pod stromem na návsi sedával Svatopluk Čech a sepsal tam snad básnickou knihu Pod stínem lípy. To se potom nepotvrdilo, ale řada jiných, dnes pozasutých míst tam dál funguje. Nynější hasičárna bývala malou synagogou, z bývalého židovského hřbitova shlíží člověk dolů do dálky na Karlšten...

V čem tkví ta protisměrnost, ten protiproud?

Tenkrát jsem pozoroval chátrající zámek a říkal jsem si, že jednou nejspíš spadne. Po listopadu se tam vystřídali majitelé, až se jej ujali lidé v čele s Ivanou Leidlovou, kteří založili sdružení Zámek Liteň. Lidé nejen s citem pro podnikání, ale s úctou ke kultuře a k naší historii. Začali pracovat na tom, aby se Jarmila Novotná, tahle česká pěvkyně světové proslulosti, do Litně vrátila. Když už ne doslova, tak aspoň symbolicky. Spojili se s jejím synem Georgem Daubkem, pořádají na zámku pěvecké kurzy, loni se v Litni uskutečnil úžasný koncert, Pocta Jarmile Novotné. Pod taktovkou Jiřího Bělohlávka vystoupili Dagmar Pecková, Martina Janková, Adam Plachetka a Štefan Margita. Ale už předtím vznikla myšlenka, že by o Jarmile Novotné měla vzniknout ještě jedna knížka a směl bych ji napsat já.

Tu první, pokud vím, vytvořila ona sama ve spolupráci s muzikologem Jiřím Králíkem a vyšla v první polovině devadesátých let.

Ano, a já si při její četbě uvědomil, že ze dvou příčin mohu pracovat na další. Jednak je ta její svébytnou autobiografií se vším, co to obnáší. Tedy psaná zblízka, autenticky, natěsno. Ale mě zajímal kontext, ve kterém žila a zpívala, protože teprve širší souvislosti ji patřičně nasvítí! A ještě něco. Jarmila Novotná byla silnou osobností, zřejmě jí ani nepřišlo na mysl, jak byly některé její činy výjimečné, takže je v knížce přešla stroze, skoro nevšímavě. A to jsem chtěl napravit.

Uveďte nějaký příklad, prosím...

Při ponoru do archivů a dobového tisku jsem si uvědomil, jakou hvězdou byla na přelomu dvacátých a třicátých let v Berlíně. Ve městě, které žilo kulturou stejně intenzivně jako tehdejší Paříž, ten Hemingwayův Pohyblivý svátek, který je nám při pohledu zpět bližší. A přece Jarmila Novotná nezaváhala. Zatímco zpívala v Opeře, vzplanul Reichstag. A ona vzápětí sbalila kufry. V únoru 1933, kdy se Hitler čerstvě dostal k moci, koncentráky neexistovaly a šlo si dělat  iluze, že to nebude tak hrozné.

Česká společnost mívá k těm, kdo se prosadí ve světě, dvojznačný vztah. Obdivuje je a zároveň jim závidí. Jak to bylo v případě Novotné?

Platilo obojí. Když v Německu natočila Prodanou nevěstu v osobité úpravě, kde se Jeník stal postilionem a česká náves ztratila původní pel, čeští kritici film rozcupovali. Vůbec nezaznamenali, v čem byl jedinečný: poprvé převedl operu do filmové řeči, místo aby jen sejmul, zaznamenal operní představení v divadle. Dopadlo to tak, že se film u nás raději ani nepromítal... Jen o pár let dřív ale Československo naštěstí ukázalo Jarmile svou vlídnější tvář. A to hned prostřednictvím samotného prezidenta Masaryka. Novotnou vřadil do svého záměru podporovat mladé české umělce, kteří se prosadí ve světě a pak to své vlasti vrátí. Pomohl Rudolfu Firkušnému anebo – skrze jeho otce Jana – Rafaelu Kubelíkovi... V případě mladé pěvkyně to však bylo až neobvyklé.

Jak to myslíte?

Nepřeháním, kdy řeknu, že na Jarmile Novotné pracovalo na Hradě deset úředníků. Například úkolovali naše diplomaty, aby jí pomáhali, a ti se snažili ostošet, neboť si nemohli nevšimnout, že na tom „starému pánovi“ záleží. Náš milánský konzul byl pěvkyni oddaně za patami nejen při triumfu v letní veronské Aréně, ale i při výuce u pedagoga nebo na zkouškách ve Scale. TGM si s Novotnou dopisoval, přijal ji přátelsky na Hradě, přestože přijela se zpožděním. Vznikla domněnka, nikoli neoprávněná, že ji nejen uznával, ale i platonicky miloval. Kdo ví…

S jeho synem Janem u klavíru natočila Lidické písně, album českých, moravských a slovenských písní, které znásobilo světovou pozornost k údělu Čechů za protektorátu. Ve prospěch chicagských sokolů vystoupila na koncertě pro desetitisíce diváků. S českým chlapcem Ivanem Jandlem vytvořila hlavní roli v poválečném americkém filmu Poznamení. Po roce 1948 jí tu ale nic z toho nepomohlo... Jaký byl poté její vztah k rodné zemi?

Když se chtěli po Únoru opět vrátit do Litně, šéf místních komunistů řekl jejímu manželovi, že udělal chybu, když ho hned po osvobození nezastřelil. Přesto Jarmila na Československo nezahořkla. A veřejně se věnovala víc umění než politice. Za to k ní místní režim zaujal postoj ve stylu chytré horákyně. Od šedesátých let se sem směla vracet, později se mohla třeba nečekaně objevit v Divadle hudby, kde ji lidé v publiku poznali a aplaudovali jí. Ale koncertovat jí tu komunisté nikdy nedovolili. Domů se vrátila až posmrtně, spočívá právě v rodinné hrobce v Litni.

Jako autor putuje Pavel Kosatík minulostí, studuje prameny a přetváří dávné příběhy. Ale zároveň je člověkem, současníkem, který nemůže nesledovat, jak se nynější svět po letech zdánlivého klidu komplikuje.

Na knize jste soustředěně pracoval půldruhého roku. Postupně jste si jistě utvořil o Jarmile Novotné určitý obrázek. Co vás nejvíce překvapilo?

Asi to, jak v Americe přistoupila na veřejný obraz ženy, která stihne být zároveň hvězdnou pěvkyní i starostlivou matkou. Noviny popsaly její den: „...po rodinné snídani tráví čas s dětmi u klavíru. Odpoledne s nimi jde do Central parku a před odjezdem do Metropolitní opery ještě dohlédne na úkoly...“ To samosebou nebylo možné, ale tehdejší Amerika to tak chtěla vidět. Skutečnost byla přitom odlišná. Její manžel pracoval pro IBM, létal po celém světě, zakládal pobočky. Mnohdy se velmi dlouho neviděli. Psali si upřímné, někdy až dojemné dopisy ze svých cest. A o děti musela v domě nedaleko od New Yorku pečovat chůva.

Při četbě vašich knih mám pocit, že váš záměr nepsat natěsno platí i v jiné souvislosti než té, o které jste se zmínil úvodem. Jako by se váš popis minulosti týkal zároveň i našeho dneška, prolínal do něj, nastavoval mu zrcadlo. Jde o úmysl, nebo bezděčnost? Jak vůbec píšete – máte dopředu jasno o ději, anebo věty jen skrze vás jaksi protékají?

Píšu strašlivě v tom smyslu, že vůbec nezačínám od začátku. Většinou uprostřed, u nějaké scénky, konfliktu, ze kterého se mi pak vše odvíjí. Zpětně i dopředu. Třeba teď začínám pracovat na látce, která se vlastně taky liší od všeho, co jsem dosud napsal. Vrací se totiž hodně do minulosti. Ústřední postavou je Jan Amos Komenský. Zdánlivě bylo o něm už všechno řečeno, je v očích národa tak dokonalý, až to nudí. Ale přitom to byl muž, který většinu svého života čelil zkáze, zmaru, porážkám. Svým i svého světa. Umřely mu děti i manželky, shořela mu knihovna, církev bratrská se hroutila. Ve stáří se mu jeho vlastní žáci bouřili, protože prý svým psaním podporoval události, které měly nas Čechy neblahý dopad. Právem si mohl připadat bezmála bezcenný. A přece buď souběžně, anebo brzy poté se začal vývoj ubírat směrem, který lidé jako Komenský předjímal. Evangelický, protestantský směr nabíral na síle. Z mozaiky dějů se vynořoval nový společenský řád, pořádek, který Komenský asi zevnitř nemohl vidět... Otvírám si ten příběh, jak jsem řekl, od prostředka, od scén s blouznící mladičkou dívkou jménem Kristina Poniatowska. Pravděpodobně trpěla epilepsií, měla ovšem při záchvatech porozuhodné vidiny, obrazy budoucích dějů, které byly natolik sugestivní, že jim Komenský uvěřil.

Vy sám, zdá se mi, žijete ve zvláštní dvojkolejnosti. Jako autor putujete minulostí, studujete prameny a  přetváříte dávné příběhy. Ale zároveň jste člověkem, současníkem, který nemůže nesledovat, jak se nynější svět po letech zdánlivého klidu komplikuje. Chcete tím, co jste před chvíli řekl o Komenském, naznačit něco nám a našemu dnešku?

Možná. Třeba je to teď tak jako za jeho doby. Vidíme kolem sebe roztříštěnost, neklid, nečekané hrozby a konflikty. Ale co když se zároveň rodí něco, co nedokážeme postihnout, natož pojmenovat, protože vnímáme jen to, co nás denně zavaluje? Kéž by... Už kvůli našim dětem bych si to přál.

Jiří Vejvoda, publicista

Foto Mona Martinů a Miroslav Martinovský

Kompletní verzi interview najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas, vychází 14. 9.  Jak v Le Havru skrýt...
  Dívejte se
 
  Hvězda opery i melodramu
  
Pořiďte si
 
  Jak dřysta Ostravak...
   Téma