Číslo 6 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hudebním skladatelem.
Enniem Morriconem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo ztrestá nepřemožitelnou obludu?

Ruský režisér Andrej Zvjagincev patří mezi nejvýznačnější evropské tvůrce. Lze u něho pozorovat, jak do soukromých dramat stále silněji začleňuje celospolečenské vlivy. Sami jsme se už v Návratu mohli přesvědčit, že jeho portréty ruské mentality či tamních poměrů nejsou rozhodně lichotivé. Deziluzivní průhled do ruské společnosti, ovládané i ve vzdálených končinách bezohlednými místními elitami, předkládá i jeho nejnovější snímek Leviatan.

Drsně zpodobněné sibiřské krajině dominují majestátní útesy, tlející zbytky průmyslových provozů i kostra velryby kdysi vyvržené na břeh

Ukazuje těsnou provázanost aktivit politických, podnikatelských i náboženských. Nikoli náhodou se na tomto úběžníku moci podílí i pravoslavná církev. A od „poddaných“ se očekává, že po vzoru starozákonního Joba budou trpělivě snášet veškerá protivenství, která na ně dolehnou.

Ve státním zájmu

Konflikt je jednoduchý: poněkud impulzivní, přímočaře uvažující i jednající muž, jemuž hrozí vyvlastnění domu i pozemku na pobřežním útesu (prý ve „státním zájmu“), si pozve svého někdejšího kamaráda ještě z dob vojančení, nyní prominentního moskevského právníka, aby mu pomohl. Jenže iluze o čistě právnickém vyřešení rychle selhávají, když nastoupí hrubá síla. Zbitý a v pustině vysazený právník urychleně odjíždí, vzdorující potížista končí ve vězení, odsouzen za údajnou vraždu své ženy, o níž ani netušíme, zda spáchala sebevraždu, nebo zda jí k osudnému skoku do hlubin někdo pomohl. A starosta jen blahobytně podotkne, že patnáct let za mřížemi by mohlo stačit...
Leviatan – název odkazuje k biblickému netvoru, vládnoucímu nad všemi šelmami – ovšem nebuduje nějakou proklamativní výpověď. A syžetová linie také není to nejpodstatnější, co Zvjagincev předkládá: důležitější je postižení ruské povahy, prolévání sklenek vodky hrdlem, vychloubačná sebejistota (často se opakující právníkova tvrzení, že protivníka „popadne za koule“). Patří sem osudové podcenění vztahových vazeb, ať již se to týká vzpurnosti dospívajícího syna, nebo neprozřetelného advokátova milostného románku s přítelovou přitažlivou manželkou, nejspíš unavenou i znuděnou bezperspektivním životem. Výjev s loveckou výpravou a střelbou do terčů je ve všech ohledech naprosto výmluvný.

Slabší je vždy obětí

Záporné postavy jsou jednoznačně dané, ať již je to starosta okázale vystavující na odiv svou zbožnost, nebo jeho přítel pop. Považuji je za načrtnuté dosti prvoplánově, ba s jakýmsi agitačním podtextem, schází jim obšírnější motivické i povahopisné zázemí. Ovšem i bezpráví se bránící protagonisty (kteří se hlásí k bezvěrectví) lze sotva považovat za veskrze kladné. Ovládají je slabošské rysy, ať již je to podlehnutí „zakázanému“ sexu, nebo alkoholu jako reakci na vypjaté situace. Obé má pro ně stejně ničivý dopad. Vladimir Vdovičenkov a Alexej Serebrjakov je ztvárnili skvostně, s dokumentární naléhavostí, bez nejmenší nadsázky a i bez jakéhokoli idealizování – jako kdyby vypadli z nějaké Čechovovy hry. Ale režisér přidává další figury, aby ukázal, jak stačí pouhé podezření u dosud sympatizujících lidí, aby se – navzdory jejich nejlepším úmyslům pomoci spravedlnosti – rozpoutalo zničující stíhání.
Leviatan se vyznačuje jistou odosobněností režijního přístupu, jsou dosti patrné protokolární tendence, které se obnažují třeba ve čtení sáhodlouhých rozsudků a jejich odůvodnění, ale také se odrážejí ve vizuálním ztvárnění věčně podmračené drsné krajiny i podnebí v přímořské sibiřské výspě. Vizuální podmanivost však rychle splývá se všudypřítomnou zlověstností, která se pozvolna naplňuje, až vrcholí demolicí domu; spatříme, jak zlo triumfuje, navíc podpořeno církevním požehnáním.
Leviatan se řadí mezi skeptické výpovědi o nemožnosti zákonnými prostředky prosadit právo, protože slabší se vždy stává obětí silnějšího, aniž by pomohla případná pomocná ruka. V tomto ohledu lze předchůdce Zvjaginceva hledat třeba v tvůrcích italských dramatů o všemocné mafii.

Jan Jaroš, filmový publicista  Werich ovládl ČT
  Dívejte se
 
  Smutky i radosti Szidi Tobias
  Pořiďte si
 
  Kdo ztrestá obludu?
  Navštivte