Číslo 32 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hudebníkem.
Petrem Vášou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Koudelka, spisovatel a publicista

Nevěřte svým očím

Znáte to? Přijde manžel předčasně domů a přistihne ženu s cizím mužem v intimní situaci. Milenec rychle zmizí a manželka se rozhodne všechno zapřít se slovy: Ale, miláčku, přece bys nevěřil víc svým očím než mně!
Takové anekdoty mají hluboký smysl. Poslední dobou se mi zdá, že mě stále častěji někdo přesvědčuje podobným způsobem: Proboha, přece bys nevěřil víc svým očím než nám!
Stačí jeden příklad. Státní dluh. Jsme prý tak zadluženi, že nám hrozí katastrofa. Tato hrozba se stala volebním heslem a způsobila takovou paniku a strach, že lidé masově volili toho, kdo nás z toho vytáhne. Pak si ovšem na internetu zjistím, že náš dluh je jeden z nejmenších, jestli vůbec ne nejmenší. Někdo mi namluvil: Věř nám, ne svým očím!
Teď je třeba pokračovat v tom, co jsme začali. Oddlužit znamená šetřit a škrtat. A protože šetřit se musí masově, bude se to týkat mas. Rodiny, důchodci, matky s dětmi – tam je třeba se zaměřit. Bude možná víc exekucí, víc bezdomovců a žebráků. Ale to nevadí. Snadná pomoc. I když je vidíte, jako by neexistovali. Nevěřte svým očím.
Vidím to, nebo nevidím? V pohraničí žijí lidé, kteří nakupují v Německu. Takový jeden nákup je prý přijde o pět set korun levněji. Říkala to jedna paní a dá se říci, že to viděla na vlastní oči. Jsou její oči v pořádku? A vidí to někdo jinak? Neslyšel jsem, že by to někoho zajímalo natolik, aby o tom mluvil v televizi. Co způsobuje, že každý vidíme něco jiného?
Myslím, že určitou možností, jak to pochopit, je biologické nebo snad fyziologické vysvětlení. Trvá to několik desetin vteřiny, než se obraz toho, na co se díváme, dostane do mozku a než mozek vyhodnotí zprávu, která mu přišla. To je fakt. A v těch pár desítkách vteřin to je! V tom momentu se rozhoduje, co člověk vlastně viděl. Někdo vidí bezdomovce, jiný je nevidí, protože mu to mozek nehlásí.
Dříve se rozlišovali lidé podle toho, jak vyhodnocují skutečnost kolem sebe, na levici a pravici. Levice, to byli ti, co měli sociální cítění a chtěli uspořádat společnost přerozdělováním zisku. Měli hnusnou tendenci k rovnostářství. Pravice se řídila podle hesla „dělej, co umíš“ a také „sytý hladovému nevěří“. Nejchytřejší politologové soudí, že už nic takového jako levice a pravice neexistuje. Já si to myslím taky. Všichni se ženou jen za svým soukromým cílem. Společnost jako by neexistovala. Jen tak je možné si vysvětlit, že skoro žádná nespravedlnost není potrestána, že o sociálních problémech se mluví jen v tom smyslu, jak by se na nich dalo ušetřit.
Nevěřím už vůbec tomu, co vidím. A nejsem sám. Přece bych nevěřil svým očím víc než tomu, co píší noviny! Noviny mi vždycky včas řeknou, čemu mám věřit. Přečtu si kupříkladu reportáž dobrého novináře, přímo spisovatele, o jeho cestě Ústeckoorlickem. To bude něco, těším se. Něco jako opožděná reportáž, jak to kdysi uměl Ladislav Mňačko. Něco viděl a napsal to. Co viděl Jáchym Topol na dvou tiskových stranách? Skoro nic. No problem. Nějaké spokojené lidičky a jednu úžasnou vesnici se skvělou perspektivou. Někdo jiný viděl vesnice bez spojení se světem, bez obchodu a hospody, lidi bez práce, docela zoufalé. To je těch pár desítek vteřin, které dokážou změnit svět. Je to svého druhu slepota.
Filozofové se tím také zabývali. Nevěř tomu, co vidíš. Dali si práci s tím, aby to vysvětlili. Realita, skutečnost je něco neuchopitelného. Je to bytí, nebo jsoucno. Jak u které filozofické školy. Fenomenologicky například musíš tuto realitu očistit od dosavadních nánosů, zredukovat a pak se podívat znovu. Co vidíš? Neříkej!
Ještě horší překážkou ve vnímání reality je paměť. Dnes už si skoro nikdo nepamatuje, že v devatenáctém století usilovali lidé o slušné pracovní podmínky, o právo na práci, o různé – z jejich pohledu – výhody. To už je dávno. Proto může přijít Evropská unie s cílovým plánem na odchod do důchodu v sedmdesáti letech. Jelikož je to zároveň průměrný věk, kdy muži umírají, je tento plán nenápadným úsilím o likvidaci důchodu jako takového. Stejným způsobem se likvidují i ostatní výhody (skoro se to bojím napsat) pracujících!
Je to už tak dávno a nové generace přicházejí zcela neposkvrněné. Jen tak si mohli mladí voliči odhlasovat školné (a dnes se tomu na vysokých školách začínají divit). Paměť naštěstí je tak omezená. Každý mladý člověk si chce postavit dům a zplodit děti. Nepamatuje si dobu, kdy ještě nebyly hypotéky pro každého, a bez nich, bez úvazku otroka na celý život si neumí svět vůbec představit. Smíří se i s bezprecedentními zlodějskými poplatky v bankách, s neuvěřitelně vysokými platy manažerů (opravdu je práce toho člověka stonásobně hodnotnější než práce obyčejného zaměstnance?). Smířil se i s nevysvětlitelnou mírou korupce. A začíná se smiřovat i s tím, že mu noví političtí lídři slibují, že to nikdy nebude lepší. Ta paměť! Kdyby byla delší!
Nevěřte svým očím. Jejich omyl pochází buď ze špatné paměti, z falešného vnímání reality, nebo přímo ze slepoty. Myslím tím závoj, kterým nám zakrývají výhled bohové. Psycholog Stanislav Grof si myslí, že jsme obětí kosmické hry. Bohové nám zakrývají zrak, zatajují nám, kdo jsme, aby mohli pozorovat a poslouchat naše příběhy. Svět je jenom iluze, přelud. Až se probudíme, uvidíme, že jsme vlastně také bozi.
Anebo to tak není a probudíme se jako bezdomovci.

Račte si vybrat!  Potíže s neoliberalismem        
  Jak to vidí Pavel Kohout
 
  Alternativci na cestě...

  Pořiďte si        
 
  Ego a jeho tváře    
  Navštivte