Petr Koudelka, spisovatel a publicista

Naučte se s tím žít!

Ve známém detektivním příběhu Agathy Christie nechá autorka promlouvat svou postavu k návštěvníkům egyptologických sbírek o rozsáhlé korupci, která se dá vyčíst z archeologických nálezů. A tak se dozvídají, že dva tisíce let před Kristem byla starověká společnost zrovna tak zkažená a prohnilá, jako je ta naše.

Sláva, to je úleva! Agatha Christie to už dál nerozebírá, není čas, spěchá rozšifrovat případ vraždy mladého malíře a jeho neprávem popravené ženy, ale detaily a příklady můžeme snadno dodat ze současnosti. Platí to naštěstí i obráceně: jsme stejně prohnilá společnost, jako byla ta egyptská dva tisíce let před Kristem. Když se to tak řekne, hned se člověk líp cítí. A má to i vědecký punc, který ocení zase generace po nás.

Stačí zalistovat novinami z poslední doby. Odsouzený podnikatel okradl z vězení své oběti o dalších třicet milionů. Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (jaká ironie!) okrádá daňové poplatníky a arogantně obhajuje nekřesťanské výdaje za dva služební byty. Europoslanec Železný, pravomocně odsouzený (pravda, je to jenom podmínka, to se nepočítá!) za daňovou zlodějnu, klidně kandiduje znovu do Evropského parlamentu. Podnikavci typu Kožený, Krejčíř, Pitr a další, pronásledovaní soudními rozsudky a mezinárodními zatykači, inkasují dál velké peníze (Kožený), utečou zadními dveřmi při zatýkání (Krejčíř), nebo si i po odsouzení místo nástupu do vězení jezdí vybírat konta do Česka (Pitr). Že by za nevymahatelností práva a neschopností policie byla korupce? Ne, jistě že ne! I to, že nakonec převedou ukradené peníze na své rodiny, bude určitě v souladu se zákonem. Naznačuje se snad, že mocní jsou s podobnými typy lidí propojeni a chrání je? A že obyčejní občané jsou bezmocní?

Tady si dovolím malou vsuvku: Kam se poděla moc bezmocných? Byl to jeden ze základních sloganů boje proti totalitě. Mocipáni si mohli dělat, co chtěli, stejně nehnuli s mocí bezmocných, s masivním odporem proti nespravedlnosti. Dnes jsou bezmocní opravdu bezmocní. K tomu jeden citát: „Liberální instituce přestanou být liberální, jakmile se prosadí. Potom nejsou zlostnější a důkladnější škůdci svobody než právě liberální instituce.“ Třeba se Nietzsche mýlil.

Vraťme se ale do naší doby. Co vám řekne lékař, když vám diagnostikuje špatně léčitelnou nemoc? Naučte se s tím žít! Těžce nemocná společnost nám doporučuje totéž. Vždyť se s tím naučili žít i faraonovi poddaní! Jen na to pomyslím, už je mi krásně. Byli jako my – a jaké přitom postavili pyramidy!

Někdy se přihodí výjimka z pravidla. Ve Velké Británii se otřásly pozice poslanců. Média zveřejnila, jak se někteří z nich obohacují, inkasují peníze za byty, sluhy, zahradníky, manželky, cesty a vůbec nákladný život. A i když se nejednalo o protizákonné jednání (vše bylo v rámci předpisů), museli reagovat. Nebylo to porušení práva, ale slušnosti!

Člověk si pomyslí: kéž by naši poslanci našli takovou odvahu ke slušnosti! Nic takového se však nestane. Byla to přece jenom výjimka, která se už nebude opakovat.

Jsme jako ti staří Egypťané. Zkorumpovaní a zkažení. A přece jen se v něčem lišíme. Jsme k sobě upřímnější, otevřenější. Poctivě si přiznáváme, že se příliš nelišíme od zvířat (jen těch několik málo procent nás dělí od šimpanzů), a zrušili jsme všechna tabu, která byla stejně jenom přetvářkou. Zbavili jsme se všech falešných idejí, které ještě nedávno komplikovaly lidem život. Jako první to odnesla idea boha, tak jsme se stali společností ateistů. Pak přišla na řadu idea národa. Dnes už je zbytečné počítat s tím, že bychom se jako národ mohli prezentovat. Také vnitřní destrukce, která nás rozdělila na Čechy, Moravany a Slezany, přispěla k tomu, abychom jako národ přestali existovat. S postupem globalizace a vítězstvím nadnárodních koncernů zmizela idea státu. Také idea rodiny podlehla pragmatické erozi a stala se zbytečnou. Přednost má společnost samotářů. S dalším rozvojem technologií se ideálem stane osamělý jednotlivec, žijící a pohybující se (nebo spíš nepohybující) ve virtuálním světě, obklopený přístroji pro práci i zábavu.

K tomu všemu je zapotřebí jen jedno: peníze. Staly se cílem, zatímco dřív byly nepochopitelně prostředkem. Jsme oproštěni od všech bláhových ideálů, osvobozeni od nereálných představ a ambicí. Lidstvo je na cestě k nejvyššímu stadiu upřímnosti.

Upřímně řečeno, taková společnost musí spáchat hromadnou sebevraždu, jestli je v ní ještě trochu sebereflexe. Ale co když to, co prožíváme, je hromadná sebevražda?

Staří Egypťané tu nejsou, aby nám poradili. Kam se poděli? Archeologové nám o nich podávají neúplná svědectví. Má snad pravdu sfinga, která má cizí hlavu na cizím těle a – mlčí?

Naučte se s tím žít, řekne vám lékař, když už je medicína bezmocná. Právě to se nám snaží naše kritické myšlení sdělit. Že v našem případě je medicína bezmocná. Učíme se s tím žít.

Když přijde člověk o nohu, učí se s tím žít. Když přijde o druhou, ještě to pořád jde. Ale když je na řadě už i hlava? Bez hlavy to nejde.

Ale zkusit bychom to mohli!  Brno z Třebíče
  Pořiďte si
 
   České téma
   švédskýma očima

   Nalaďte si
 
   O Roma vakeren...
   Téma