Číslo 6 / 2009.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s výtvarníkem.
Jaroslavem Šerých.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Umění pro všední den

Pražské Uměleckoprůmyslové muzeum v těchto dnech plní svou čestnou povinnost. S podtitulem Umění pro všední den připravilo výstavu tvorby uměleckého sdružení Artěl, založeného před sto lety. Sdružení s názvem „vypůjčeným“ od L. N. Tolstého založilo roku 1908 několik osobností širokého názorového i tvůrčího spektra (třeba Jan Konůpek rozhodně nebyl názorovým souputníkem Pavla Janáka) s cílem povznést umělecké řemeslo i průmysl a „vzkřísiti smysl pro výtvarnou práci a vkus v denním životě“. Je třeba připomenout, že velká výstava Artělu se konala v Uměleckoprůmyslovém muzeu již v roce 1918. Do tehdejšího katalogu psal architekt Vlastislav Hofman manifestační text Kam směřuje Artěl?, kde mimo jiné praví: „...aby se tak zapomnělo na ozdobný pseudohistorismus [...], spíše jsme se přiblížili těžkému tvaru lidovému. Sebemenší předmět byl nám architektonickým úkolem.“

Artěl však nikdy neplul na vlně laciného folklorismu. V povědomí kulturní veřejnosti je zapsán více proto, že záhy po založení v něm získala silné postavení skupina architektů postupně propracovávajících svůj výtvarný názor do kubistických poloh – Pavel Janák, Vlastislav Hofman, Josef Rosipal, Rudolf Stockar, později Bedřich Feuerstein. Vynikající kávové servisy Janákovy a Hofmanovy, Hofmanův popelník, Janákova krystalická dóza, vesměs z let 1911–1913, opakovaně publikované, nechybí ani na této výstavě. Uměleckoprůmyslové muzeum však tvorbu Artělu neuspořádalo z hlediska stylové posloupnosti, nýbrž po oddílech věnovaných jednotlivým odvětvím uměleckého řemesla a průmyslu. Postupně je tak předvedena užitková keramika i keramická plastika, sklo, užitá grafika, textil, šperky a práce z obecného kovu, rozsáhlá část výstavy je věnována produkci hraček. Specifikou Artělu byly pomalované dárkové krabice a upomínkové dózy, zvláště V. H. Brunnera a Václava Špály. Zvolené uspořádání dobře ukáže rovnocennou vysokou kvalitu tvorby ve všech oborech, ať již jde o textilní tvorbu Marie Teinitzerové, brože a keramickou plastiku Jaroslava Horejce, Konůpkovu a Bendovu grafiku či všestrannost štastného kolorismu Václava Špály v jeho pomalovaných dózách, návrzích na vitraje i tvorbě hraček.

Dóza V. Hofmana (mosazný plech, 1919)Rozsáhlost oddílu věnovaného hračce demonstruje velkou názorovou rozrůzněnost od jednonohého plameňáka Minky Podhajské s neodolatelnou muchomůrkou na podstavci (1906) po Sutnarova nosorožce jako vyznání humánní geometrie dvacátých let. Vše je ale neseno péčí dát dítěti do ruky nesmlouvavou výtvarnou kvalitu.

Koncepce výstavy potvrzuje také konstantu celé tvorby Artělu, ustavičně obrozovanou tendenci k pregnantnosti tvaru. Přímo programně ji v oddělení skla uvozuje Kotěrova souprava na bowli ve variantě pro Artěl. Výstava spíše stvrzuje hodnoty, než aby objevovala objevené, přesto se zde dočkáme několika překvapení, jako jsou Havlíčkovy rondokubistické vázy nebo kávové a čokoládové servisy Minky Podhajské. Připomenout je třeba soubory nápojového skla Josefa Rosipala ukazující, jak velkou nenaplněnou nadějí českého moderního umění tento autor byl.

Sdružení Artěl zaniklo na přelomu let 1934 a1935, ale jeho posledním závažným vystoupením byla prezentace na Výstavě soudobé kultury v Brně 1928. Ta uzavírala jednu epochu českého moderního vývoje a zároveň otevírala novou, funkcionalistickou, do níž už Artěl nepatřil.

Jakub Synecký, historik umění

Foto Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze  Co potřebujeme nejvíc
  Jak to vidí Petr Koudelka
 
   Jak na Xindla X

   Pořiďte si
 
   Umění pro všední den
   Navštivte