Láska nad všechnu lásku

Před šedesáti osmy lety se v malé vesničce Taizé v Burgundsku usadil mladý protestantský pastor Roger Schütz a položil tak základy dnes celosvětově proslulého ekumenického společenství, které se stalo zásadním mostem mezi katolíky a protestanty. Ročně do Taizé přijíždějí tisíce mladých lidí, vyznavačů nejrůznějších náboženství, aby hledali svou další cestu, někteří i nový smysl života. Kolika lidem změnilo Taizé osud, těžko spočítat.

Klára a dotyk Boha

Taizé je Babylon bez věže. Mluví se tu francouzsky, německy, anglicky, ale i „rukama nohama“. Nejčastěji však k dorozumění stačí úsměv.Otec, nekompromisní katolik, dbal přísně na to, aby jeho dům byl domem modliteb a pobožných písní. Malou Kláru ty nápěvy od malička provázely, stejně jako mnoho zákazů a příkazů. Písničky brzy začala zpívat i v kostelním sboru pod vedením laskavé ženy, kterou děvče zbožňovalo. Bůh téhle „tety“ byl úplně jiný než Bůh vlastního táty. Zatímco sbormistryně svého Stvořitele milovala, táta se Boha bál. Dobré skutky dělal z povinnosti, ale neuměl nikoho pohladit. Byl tak vychován. Z jeho nesmiřitelnosti Klářina maminka nakonec onemocněla a když bylo děvčeti čtrnáct, málem jí zemřela.

Klára v té době na Boha zanevřela. Jeden svět opustila, do jiného nevstoupila. „Žila jsem jako za živa pohřbená,“ říká o tom. „Vy nevíte, co je to deprese, když je člověk bez vlastní vůle, jako kus hadru... Ani plakat jsem neuměla.“ Pak ji kamarádka přemluvila, aby s ní jela na setkání mládeže, které svolali mniši z Taizé do Vídně. V mnohatisícovém zástupu se Klára konečně rozvzlykala. To, co všichni kolem ní zpívali, dobře znala ze sboru své „tety“, jen tenkrát jako dítě nevěděla, že jsou to písničky z Taizé. Hudba jí otevřela srdce a Klára se ocitla v nejhlubší prostoru svého vlastního „já“.

Za rok, při podobném setkání v Miláně, se to opakovalo. „Vzduch byl jako nabitý elektřinou a já měla intenzivní pocit, že se mě dotkl samotný Bůh. Všechno se mi rázem objasnilo a já věděla, co mám v příští chvíli dělat. Před velikonocemi jsem se vydala s kamarádkou stopem přímo do Taizé a byla to cesta plná zázraků. Každé auto nám zastavilo a poslední řidič kvůli nám odbočil z dálnice, udělal téměř šedesátikilometrovou zajížďu a vysadil nás rovnou před klášterem. Poprchávalo, teď ale vysvitlo slunce a já měla ten den narozeniny. Co jsem si mohla víc přát? A to jsem ještě netušila, že v Kapli smíření se v tlačenici ocitnu blízko bratra Rogera a on mi požehná.“

Kým jsi, malá komunito?

„Pro krásu života není nutné, abychom měli výjimečné schopnosti či mimořádné prostředky,“ říkával bratr Roger (na snímku z roku 1991). „Můžeme být šťastni dokonce i v hodinách temnoty...“Nezdálo se, že Roger Louis Schütz-Marsauche, desáté dítě v rodině švýcarského pastora, půjde ve stopách svého otce. Matka zpívala, teta byla pianistka a v domě stály tři klavíry. Roger často někde v koutku poslouchal své oblíbené romantiky, modlil se však roztržitě. Teprve když jako výrostek onemocněl tuberkulózou, začal Boha hledat a moc si přál, aby mu pomohl. Asi z vděčnosti za své uzdravení se přihlásil ve Štrasburku na evangelickou teologickou fakultu. Navštěvoval i katolické kláštery, zajímaly ho totiž dějiny mnišství. Jeho babička pocházela ze staré kalvínské rodiny, ale do katolických kostelů chodila také. Roztržky mezi církvemi považovala za nedorozumění. Copak není jeden Bůh?

Když Roger končil studia, rozhodl se pro samotu. Hledal objekt, kde by se mohl usadit, ale nalezl jej až ve Francii. V jižním Burgundsku, na plochém návrší mezi Cluny a Maconem objevil vesničku úplně odříznutou od světa. Muži většinou padli za první světové války nebo narukovali do té druhé, a když se tu v roce 1940 Roger zastavil, mělo Taizé asi padesát obyvatel. Na jednom domě visela cedule „Na prodej“ a stařenka, která mu nabídla kozí sýr, ho přemlouvala: „Kupte si ten dům a zůstaňte! Jsme tu tak sami...“

Poslechl ji. V pětadvaceti letech na všechno zapomněl a začal v potu tváře obdělávat své políčko. Nebál se poskytnout přístřeší válečným zajatcům a pronásledovaným Židům na jejich útěku do Švýcarska. Když sem přišli Němci, právě kohosi převáděl přes hranici a do Taizé se už nemohl vrátit. Až koncem války. Opět začal pomáhat, tentokrát prchajícím Němcům. Velice ho ranilo, když viděl, jak zuřivé ženské před jeho očima utýraly jednoho německého zajatce. Mužové těch žen za války zahynuli, ale copak se nenávist nikdy nezastaví?

K Rogerovi se časem připojilo několik podobně smýšlejících „bratří“. Mladí přátelé společně pracovali, společně se třikrát denně modlili a postavili si v Taizé dřevěnou kapli. Neměli v úmyslu zakládat řeholní komunitu, tím méně spojovat různé náboženské směry – výraz „ekumenické hnutí“ tehdy ještě nikdo neznal. Jejich příklad byl ale nakažlivý a s každým novým příchozím to „něco“ dostávalo kontrétnější obrys. Nakonec složili řeholní slib. „Z čeho chcete žít?“ rozmlouval jim to Rogerův otec. Oni si však věřili. Za pravý začátek ekumenického společenství považoval bratr Roger rok 1969, kdy do jejich „protestantského“ středu vstoupili první dva katoličtí mniši. Dnes tu žije přes sto bratrů z nejrůznějších církví, kteří sem přišli z dvaceti zemí a pěti světadílů. Stalo se, co nikdo nečekal: do těsta rozdělených církví vmísili tihle bratři z Taizé kvas společné řeči.

Do samého středu modlitby

Ale zpátky k milé Kláře. Ta se zamilovala, ale časem jí snoubenec svým chováním a soudy začal nápadně připomínat otce. Nakonec ji opustil a ona se zhroutila. Nevěděla ještě, že nevyrovnané vztahy z minula jsou nám znovu předloženy k řešení jako špatně vypočítaný příklad, a podlehla panice. „Můj život ztratil smysl,“ napsala do Taizé a obratem dostala odpověď: „Přijeď!“

Byla na tom psychicky tak zle, že tentokrát musela cestovat autobusem. Léto vrcholilo, nebe jako kus plechu, až z něho bolely oči. Když se na obzoru objevil známý kopec a údolí, byla to úleva. A pak už na svahu spařila klášter – několik zděných objektů, chatičky pro poutníky a na horní plošince stany těch, co přijeli vlastními auty. Moderní budova modlitebny s posuvnými stěnami bývá v létě nastavena přístřešky z celtoviny, aby pojala všechny příchozí. Z dálky to Kláře připadalo, jakoby na ni čekala karavana, která se s ní vydá na dalekou cestu...

Byla neděle, den, kdy se klášter proměňuje ve velké mraveniště. Ti, co přijíždějí, se v recepci proplétají s těmi odcházejícími, dohromady je to několik tisíc lidí. Bratři z Taizé oblečení do triček a džín (v bílém chodí jen do kaple), zmatek zvládají s přehledem, ostatně mají k ruce i pomocnice. Pro Klárku je už všechno připraveno. V chatičce bude bydlet s Indkou a Afričankou, a celých osm měsíců, co tu zůstane, se bude moci se svými smutky svěřovat sestře Marii, která ji duchovně povede.

Taizé je sice komunita mužů, ale bratr Roger sem před třiceti lety sem pozval z Belgie ženskou katolickou řeholi sv. Andreje, aby se tu věnovala dívkám. Se svou laskavou průvodkyní pozná Klára hodnotu sedmidenní tiché meditace, bude zpívat ve sboru, pomůže postupně při úklidu kaple, výdeji jídla nebo umývání nádobí – takovým způsobem uhradí svůj dlouhodobý pobyt. Pouze v kapli, osvětlené pohyblivými obrazci svíček, bude v tom zvláštním šeru sama, jen s pocitem pokory a úžasu, protože v Taizé k ní znovu promluví Bůh. „Zažila jsem ho jako věčně mladého muže, plného něhy a soucitu. Zdá se mi, že má dokonce smyslu pro humor,“ říká o tom Klára. „Zpověď doma mě traumatizovala, tady jsem pochopila, jak je to prosté... Změnil se i můj vztah k bývalému snoubenci.“

V Taizé každý dostane to, co právě potřebuje, bez nadbytečných slov. Ani při bohoslužbě se nad evangeliem moc nemudruje. Bratři, odděleni od poutníků živým plotem, se na svých stoličkách modlí, a poutníci zpívají chvalozpěvy. „Písně nás přenášejí do samého středu modlitby,“ říkal bratr Roger. To prý je jedno z tajemství zdejších zázraků.

Svatý jedenadvacátého století

Úsloví nenápadného muže, který se před více než šedesáti lety usadil v malém domku v Taizé a začal žít podle evangelia, znělo: Láska nad všechnu lásku! Časem získal velkou úctu i vliv. Znal se osobně se třemi papeži, přátelil se s moskevským patriarchou i Matkou Terezou – podle oděvu jejích sester zvolili bratři z Taizé svoje roucha.

Roger dovedl spojit to, co bylo do té doby nespojitelné. V Taizé proto zaslechnete americké spirituály, hebrejské písně i pravoslavné zpěvy a v Kapli smíření stojí mezi hudebními nástroji také africké bubny. Rogerovu výchovu k míru ocenilo UNESCO udělením Ceny Karla Velikého, získal dokonce Templetonovu cenu, považovanou za obdobu Nobelovy ceny v církevní oblasti. Přestože generální tajemník OSN nazval bratra Rogera „duchovním pilířem Evropy“, on zůstal tím nejpokornějším člověkem v Taizé. Nešetřil se a jak se mu blížil devátý křížek, začínal se tak trochu podobat svatým na gotických deskových oltářích. Patří k velkým paradoxům, že právě tento muž, nejpokornější služebník Boží, odešel před třemi lety ze světa nedobrovolně. Při nešporách, uprostřed písně Vzdejte díky Pánu, se na představeného kláštera vrhla s nožem v ruce duševně nemocná poutnice z Rumunska.

Roger svému zranění podlehl. Od té doby na jeho stoličce sedá bratr Alois, narozený odsunutým německým rodičům v jedné vesnici západních Čech, kterého ještě za svého života Roger určil svým nástupcem. Jinak se nic nezměnilo. Bratři skládají dál své písně, pečují o botanickou zahradu a jezírko a vítají poutníky, pro něž tu vytvářejí ovzduší důvěry a smíru.

A Klára? V současnosti vyučuje na gymnáziu cizí jazyky a má všude mnoho přátel. Jeden kamarád jí občas napíše z misie, kterou bratři vyslali do vymírající Afriky – přibývá tam sirotků a někdo se o ně musí postarat. Třeba se tam jednou také vypraví.

Květa Procházková, publicistka


  Jak to vidí Petr Koudelka                                    Láska nad všechnu lásku                                     Barevná Ostrava