Číslo 52 / 2007.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor s herečkou.
Magdalénou Borovou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na titulní straně herečka Magdaléna Borová.
Foto Jarka
Šnajberková

4
Dopisy, názory, polemika
5
Zkraje týdne
Leo Pavlát: Náboženství mezi námi
Zamyšlení nad rozhlasem

Rudolf Matys: Dobrá zpráva – žádná zpráva?
6
7
Aktuálně z Vinohradské

Pln
ými plachtami přes hory... Jiří Kamen zve k poslechu Víkendové přílohy stanice Vltava na téma Janov

8
Výročí týdne
Cosima Wagnerová
Fejeton
Ivan Kraus: Jasnosti a Výsosti
9
Rozhlasové téma týdne

Magické piáno, Oskar a babi R
ůženka. Vánoční premiéry nových rozhlasových her v článku Hynka Pekárka

10
11
Nalaďte si

Vánoce zlobivé i plné tajemství. O váno
čním programu stanice Praha informuje Pavel Kácha

12
14
Rozhovor
Sny o štěstí. Rozhovor Bronislava Pražana s herečkou Magdalénou Borovou
15
Dobrodružství poznávání

Nová mapa Antarktidy. Petr Sobotka v rubrice
Českého rozhlasu Leonardo

16
17
Téma
Za betlémskou hvězdou. Astronom Pavel Příhoda o symbolu vánočních svátků
18
19
Kultura
Ani za Alžběty I. se nežilo v bavlnce. Film Shekhara Kapura recenzuje Jan Jaroš
20
Po Česku
Za betlémy na Karlštejn v rubrice Václava Žmolíka
21
Zápisník zahraničních zpravodajů
Samota v Norsku. Reportáž Emiry Holmeyové
22
Hudební proudy na Vltavě

Ji
ří Ruml o vánočních pořadech Redakce vážné hudby Českého rozhlasu

23
Toulky českou minulostí

Víc ne
ž tělo bolí lidská zloba. O geniální mši i tragickém osudu Jakuba Jana Ryby

Rádio a lidé

D
ům, v němž prší pekelné jiskry. První patenty Manfreda von Ardenne v seriálu Mirka Fialy

24
Hrátky s logikou, sudoku
25
Klub Radioservis, předplatné
26
Dívejte se
Televizní glosář
27
41
Program televize

42
Křížovka
43
Digitální svět
Set-top-box pod stromečkem
Domácí lékař
Rubrika Jiřího Pešiny
44
Vysílače, kmitočty
45
65
Program Českého rozhlasu

66
Co vysílají sousedé


TÝDENÍK ROZHLAS - programový a kulturní týdeník, roč. 17, č. 41. Vydává Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu. Ředitelka Kateřina Konopásková, šéfredaktor Milan Pokorný, zástupce šéfredaktora René Kočík, redaktoři Bronislav Pražan, Milan Šefl, grafici Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma, jazyková redaktorka Šárka Vieweghová, inzerce Martina Bejstová, odbyt Alena Dohnalová, sekretariát Klára Vodrážková. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. © Přetiskování informací jen se svolením redakce. Redakce nemá možnost provést v časopisu změny, které nastanou po uzávěrce. Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie jsou z redakčního archivu. Placenou inzerci redakčně upravuje zadavatel. Tiskne Rock Media Týnec nad Sázavou.

Adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3, telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, záznamník), odbyt 222 713 037 (záznamník). Rozšiřují společnosti PNS, a. s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s. r. o., Zákaznické centrum, Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis s. r. o., Sazečská 12, 225 62 Praha 10, tel. +420 271 199 250. ShowView © 1998 Gemstar Development Corp. Všechna práva vyhrazena. E-mail: tydenik.rozhlas@rozhlas.cz, casopis.rozhlas@rozhlas.cz, jmeno.prijmeni@rozhlas.cz. Internet: www.tydenikrozhlas.cz. Toto číslo vyšlo 17. 12. 2007.


  Rozhovor s Magdalénou Borovou                             Zkraje týdne Leo Pavláta                            Fejeton Ivana Krause