Číslo 47 / 2007.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor se spisovatelem.
Ivanem Klímou.


 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

Rudolf Matys, básník a publicista

Drobná variace na jazykové téma

Před nějakým časem jsem si na tomto místě letmo povšiml některých jazykových „lapsů a kolapsů“, jak jsem je víceméně nahodile zaslechl v rozhlasovém vysílání. Je to očividně stále živé téma – téměř vzápětí mi přišlo od čtenářů a posluchačů několik dlouhých, šmahem souhlasných dopisů, tři z nich si dokonce zjistili můj telefon. A všichni přidávali k diagnózám, zjištěných při mé chvilkové procházce jazykovou nemocnicí, i další chorůbky a prohřešky.

Všímali si různých poruch mluvního projevu některých moderátorů a redaktorů, ale třeba i překotného toku mluvy, v němž se mluvčím spojují jednotlivá slova, a navíc polykají jejich koncovky, takže výsledkem občas bývá málem nesrozumitelná mluvní haše. Upozorňovali i na častý výskyt příliš otevřených, „pražských“ vokálů, na nepřirozené intonace kladených otázek, někteří také na to, že se přestává respektovat typicky český důraz na předložku. A ovšemže, jako už tolikrát, nejostřejší námitky a odsudky se týkaly vulgarismů ve vysílání.

Tady se ovšem s přísnými jazykovými moralisty trochu rozcházím: živý jazyk totiž není ohrožován vulgarismy, zejména pokud jsou užity skutečně funkčně (například v beletrii), a už vůbec ne nástřiky prvků češtiny obecné a hovorové. Za mnohem horší než jsou drobné prohřešky proti jazykové korektnosti považuji hříchy proti „duchu jazyka“. A proto si myslím, že za vulgární jazyk je třeba považovat především jazyk primitivní, toporný, „esemeskově“ šablonovitý, redukovaný na jakési prefabrikované slogany, zdeúředně jalový, a může se přitom, trapně a marně, domáhat superušlechtilé stylovosti třeba užíváním infinitivů na –ti! Zanaříkám si tu na něco jiného než trochu purističtí kritici, snad ale i podstatnějšího, o čem jsem přemýšlel už nejednou.

Nejednou už byl jazyk přirovnán k jakémusi složitému ekosystému a jeho poruchy a znečisťování k hrozícím ekologickým pohromám. Také v jazyce některá slova, zejména bohužel právě ta konkrétní, přesná, plastická, slova s pamětí a lidsky autentická, zanikají a vymírají, zatímco jiná, ta umělá, různé jazykové rychlokvašky, se naopak trestuhodně, bezohledně a se závratnou rychlostí přemnožují, jako zhoubný plevel, jako hmyz, když je sucho. A podobně jako pro přírodu je i pro jazyk nebezpečný rozvoj monokultur, a základně důležité uchování bohatě diferencovaného a variabilního prostředí, v němž se dobře daří významových odstínům, valérům.

A je tady i aspekt řekněme hodnotový, a psychologický. Pokud je jazyk tak trochu naší vizitkou a zrcadlem, a to myslím je, pak přece může taky platit, že jsme-li povrchní, vyznáváme-li tuctovité hodnoty a rezignujeme na vlastní osobitost, máme-li sklon k úhybnému myšlení a konání, projeví se to i v našem jazykovém projevu. A naopak: ztratím-li cit pro vyjadřování přesné, nešablonovité a odstíněné, nemůže to snad mít zpětný vliv i na kvalitu mého vnitřního života a na úroveň mých vztahů k druhým?

Že je až to moc odvážný „diagnostický“ předpoklad? A že tohle všechno má vztah k jazyku, jaký slyšíme v našich médiích, jen velmi volný? Možná, ale přece jen to snad stojí aspoň za zamyšlení...


  Rozhovor s Ivanem Klímou                   Jak to vidí Rudolf Křesťan                  Nápoj lásky jako pocta Pavarottimu