Číslo 46 / 2007.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor s violoncellistou.
Jiřím Bártou.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Vydařená generálka

Připomínky významných výročí bývají v České televizi ukázkou formálně plněné veřejnoprávní povinnosti: přímé přenosy standardizovaných státních rituálů obvykle doplní osvědčený archivní dokument, případně některé ze zavedených „výročních“ dramat a je hotovo. Očekávat při podobných příležitostech dramaturgickou originalitu či snahu zaujmout diváka je naivní. Ani letitou praxí utvrzovaná zkušenost však nemusí být definitivní, a dokonce i naivní víra ve změnu se občas může vyplnit. Pokusem o narušení zaběhaného oslavovacího schématu byla letošní výroční připomínka vzniku Československa ve svátečním vysílání obou programů České televize.

Šťastným dramaturgickým východiskem vykročení z bludného kruhu nekonečné archivní recyklace téhož bylo rozhodnutí nevázat program ke konkrétnímu datu, ale připomínané jubileum vyžít jako záminky k obecnějšímu  zamyšlení. Zvolený přístup se stal klíčem k letošnímu archivnímu průzkumu.

Formální rozmanitost a námětovou šíři záběru letošní mozaiky dokazuje výčet dokumentů reprízovaných v programu sváteční neděle – od kontroverzních Dějin Jaroslava Šabaty, připomínky legendárního Koncertu pro všechny slušný lidi, autentických vzpomínek Anny a Herberty Masarykových v pořadu Dny všední a sváteční, přes tradiční vizitku lánského zámku v jednom z pokračování Deseti století architektury a obvyklou historickou inventuru v pořadu T. G. Masaryk a vznik ČSR, až po mimořádně vydařenou polemickou anketu „Hrdý“ národ z cyklu Ta naše povaha česká. Stylově přesnou pointou byl komponovaný Večer na téma... Pomníky a památníky. Svědectví v premiéře uvedených Pomníků pomíjivosti, mělo stejnou sílu jako archivní zprávy o pomnících Jana Husa, J. V. Stalina či vzpomínky profesora Štecha. Máloco vypovídá o historii, současnosti, ale i „národním charakteru“ víc a přesněji, než nekonečný český příběh odhalování, bourání a stěhování soch a pomníků.

Poměrně objevný byl letos i výběr tří dramatických titulů uvedených Českou televizí u příležitosti státního svátku. Ani televizní inscenace Smrt císaře a krále Karla IV., ani oba filmy – Fričova Hvězda zvaná Pelyněk a Jakubiskův Sedím na konári a je mi dobre – nepatří mezi tituly notoricky přítomné na televizní obrazovce. Z hlediska výpovědi o našich dějinách jsou pak všechny mj. i dokladem dobové odlišnosti nahlížení a způsobu interpretace historie, které odrážejí proměny politického klimatu v posledních třech dekádách komunistické totality.

Místo obvyklé připomínky cílené pouze k 28. říjnu 1918 nabídla tentokrát Česká televize faktografickou a uměleckou reflexi českého národa v zrcadle událostí, osudů, názorů a vzpomínek. Televizní generálka na kulaté výročí, které nás čeká příští rok, se vydařila.

Jan Svačina, televizní publicista


  Rozhovor s Jiřím Bártou                    Jak to vidí Petr Koudelka                   Valdštejn ve světě Jaroslava Durycha