Číslo 42 / 2007.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor se spisovatelem.
Ivanem Krausem.

 

 


 

 

 

 

Jan Svačina, televizní publicista

V novém kabátě

Pustí-li se Česká televize do změn, jsou to zpravidla změny k horšímu. Stejně neblahým pravidlem je, že většina inovací, jimž Jiří Janeček a spol. v posledních letech věnují své manažerské úsilí, se týká daleko častěji formy, prezentace a propagace vysílání, než zkvalitňování jeho obsahu. Pravidelné chaotické proměny vysílacího schématu jsou standardním příkladem takových snah. Přidružené teleshopingové aktivity, korunované nedávným nápadem vydávat zbytečný reklamní čtrnáctideník ČT+, pak názorně dokumentují jejich patologickou podobu. Možná méně nebezpečným, ale neméně samoúčelným počinem se zdála být i předem oznámená proměna grafické podoby, kterou Česká televize připravila na začátek letošního září. Zvlášť, pokud by proběhla v duchu zažitého připodobňování se dryáčnictví komerčních televizí. Očekávání nejhoršího se však tentokrát nenaplnilo. Nový vzhled je až překvapivě střídmý a nebulvární. Svou výtvarnou čistotou a přehledností efektivně sjednocuje tvář celého vysílání ČT a zároveň předznamenává kýžené zacílení jednotlivých kanálů. To vše v duchu seriózní modernosti.

Potřeba veřejnoprávní televize pro optimální fungování a v poslední řadě zachování duševního zdraví společnosti bývá tradičně zpochybňována z ideologické zaslepenosti nebo ze zištných politických důvodů. Privatizační útoky na Českou televizi vedené z těchto pozic se zatím vždy podařilo ustát. Otázkou je, bude-li mít smysl ztotožňovat právo veřejnosti na tuto službu s existencí České televize i ve chvíli, kdy dojde na věcnou diskusi o tom, zda a jak své zadání plní.

Nutnost kvalitativní inovace programu, která bude důsledně respektovat výlučné postavení veřejnoprávní služby jako alternativy komerční televizní nabídky, je stále zřejmější. Nedávný prázdninový seriál sobotních archivních normalizačních koncertů Karla Gotta je z tohoto hlediska stejným přízrakem jako – zřejmě stejně nekonečná – vstřícnost ČT k pitvořícímu se Miroslavovi Donutilovi či dokonce z Novy vyobcovaným estrádním pokleslostem Karla Šípa. A dalším...

Začínat záchranu upadající restaurace přemalováním vývěsního štítu a vyzdobením interiéru je možné. Bez zásadní změny jakosti nabízeného menu to však budou vyhozené peníze. O České televizi v novém kabátě platí totéž.


  Rozhovor s Ivanem Krausem                              Reportáž Jana Šmída                                Jak to vidí Petr Koudelka