Návrat na titulní stránku

číslo 39 / 2007

Televizní glosář


...Agáty Pilátové

Podobnosti a odlišnosti

V televizním programu vždycky najdeme několik pořadů či cyklů obdobného, ba snad i stejného typu. Stačí připomenout nováckého Velkého bratra (který nakonec doplatil na čilejší start první řady VyVolených na Primě). I v České televizi běží vedle sebe dokumentární cyklus ostravského studia Nepřirozená (posléze Předčasná) úmrtí, nyní pod názvem Příběhy slavných, a zároveň pražská 13. komnata. Prvnímu titulu se zpravidla daří lépe, jeho příběhy se vyznačují hlubším ponorem do nitra a osudu osobností a mají méně (rádoby) senzační příchuť. Dokladem budiž i portrét Evy Jakoubkové z Příběhů slavných (4. září) a 13. komnata Jaroslavy Obermaierové (7. září). V prvním případě autoři vcelku zdařile zvládli psychologický prokreslený portrét talentované herečky, doplněný o zamyšlení blízkých, přátel a kolegů, druhá herečka „vyšla“ z dialogu s poněkud bezradným moderátorem Kryštofem Hádkem jako naivní, prostoduše uvažující stvoření, dodnes si neuvědomující, že opravdu není – a zvláště v minulých časech nebyla – „role jako role“. Její sentence o životě a herecké tvorbě byly až neuvěřitelně prvoplánové a navodily dojem, že protagonistka snad ani žádnou „třináctou komnatu“ nemá. Proč vlastně vůbec něco takového sledovat?

Pořad Fenomén dnes, který je na obrazovce poměrně krátkou dobu, se charakterem blíží dlouholetému publicistickému cyklu se sociálním zaměřením Ta naše povaha česká, zatím mu však nedokáže konkurovat. O zvláštnostech „české povahy“ vypovídají brněnští přesvědčivěji, zajímavěji a často i aktuálněji. Třeba téma Strach z neúspěchu (5. září) zpracovali s poctivou důkladností, společně s odborníky i lidmi pozoruhodných osudů se zamýšleli nad zrádnými úskalími honby za úspěchem. Naproti tomu pouze na první pohled podobné látky zpracovávají dva magazíny věnované menšinám: Babylon a Kosmopolis. Ve skutečnosti však je jejich zaměření dost odlišné, nepřekrývají se, spíš doplňují. Pracovní úvahy, že by do budoucna mohl stačit jen jeden, nemají opodstatnění. Už proto ne, že zvláště Babylon se v posledních letech vyprofiloval jako svižný, poutavý a společensky potřebný pořad s etickým posláním o životě (nejen) národnostních menšin a cizinců u nás i našich v cizině.

Sympaticky se uvedl nový cyklus ČT Historie.cs. Koncepce, kterou moderátor Vladimír Kučera představil v prvním dílu (3. září), věnovaném 21. srpnu 1969, se zdá být solidní a nosná: pomocí archivních záběrů a výpovědí pamětníků i historiků připomenout závažné události i souvislosti českých dějin. Jenže čas po dvaadvacáté hodině je už dost pozdní, pozornost klesá, schopnost soustředění se snižuje. Kdo v tuhle dobu vydrží u obsahově náročného pořadu?

Autorka je filmová a televizní publicistka