Návrat na titulní stránku

číslo 34 / 2007

Pořiďte si


Drobné práce uznávaného autora

Poměrně krátce po úspěšném románu Kloktat dehet (2005) vydalo nakladatelství Torst novou knihu Jáchyma Topola (1962), jednoho z nejúspěšnějších a nejoriginálnějších současných autorů. Do svazku s názvem Supermarket sovětských hrdinů je shrnuto šest kratších prací, a to jak publikovaných, tak dosud nezveřejněných. Jáchym Topol již dávno není vnímán jako básník, ale především jako prozaik, někdy též jako novinář, nebo nověji také jako scenárista a dramatik. Tento svazek přináší, až na novinářskou, všechny polohy. Prozatím tak stranou knižní publikace zůstává Topolova publicistika.

Vzhledem k obsahu kniha nejspíše potěší ty čtenáře, kteří by se pracně dostávali k textům porůznu roztroušeným. U vlastníků starších textů je koupě ke zvážení. Například u úvodní prózy, která dala svazku jméno a která líčí putování za polským prozaikem Andrzejem Stasiukem, mne důvod druhého vydání příliš nenapadá, navíc je k dohledání i na internetu. Ale krom přínosu, že se prózy nachází pohromadě, jsou zde zahrnuty věci nové, které k této úvaze nabádají. Kniha přináší část dosud nepublikovaného románu Mongolský vlk. Ale protože se jedná o část dosud nedokončeného díla nebo z různých důvodů díla nezveřejněného, nabízí se ke zvážení, zda by pro takovéto torzo nebylo vhodnější spíše zveřejnění časopisecké. Ostatně právě ve svazku zahrnutá próza Výlet k nádražní hale vyšla poprvé také nejprve časopisecky. Takto sice nahlížíme do autorovy kuchyně, ale zůstává otázka, proč zde byl tento text zařazen. Ale třeba bude román někdy vydán celý... Filmový scénář Karty jsou rozdaný a divadelní hra Cesta do Bugulmy jsou však důvodem, proč knihu koupit.

Topolem předkládané záznamy současnosti a vize budoucnosti mají k optimismu daleko. Koneckonců něco jiného by u tohoto autora bylo spíše překvapením. Na druhou stranu ráz jeho próz je již částečně předvídatelný. Je to však spíš důsledek silného autorského rukopisu, nežli vada na kráse. Do popředí stále více vystupují navracející se témata (válka, revoluce, násilí, globální propojení, katastrofická budoucnost). Těžko žádat proměnu svébytného autora a jeho osobitého uchopení skutečnosti. Bez rozpaků přiznávám, že Topolovy knihy mám rád, ale na druhou stranu mne již některé motivy a návraty, přes jejich aktualizaci a posun, leckdy nudí. Přece jenom mladší generace přes trička s nápisem Stop komunismu ani neví, co slovo komunismus znamená a jaký je jeho obsah. Je to téma z hlediska literatury takříkajíc neškodné, neboť ve společnosti panuje jakýsi konsenzus, který toto období onálepkoval jako „špatné“. Bude zajímavé sledovat, zda se podaří Jáchymu Topolovi najít nová území a jím dosud neuchopená témata. Přes veskrze kladný pocit z nového svazku bych autorovy výlety těmito směry viděl velmi rád.

PAVEL KOTRLA