Návrat na titulní stránku

číslo 33 / 2007

Navštivte


Zmizelá místa a Čtrnáct pomocníků

Chebské muzeum připravilo sezonní výstavu Zmizelé Chebsko, která připomíná 34 zničených obcí okresu Cheb. Autorem výstavy i knihy, která k ní vyšla, je nedávno penzinovaný ředitel chebského archivu, rodák a znalec Chebska Jaromír Boháč. Jeho texty k fotografickým panelům mají kromě přesných fakt o založení a majetkové příslušnosti obcí v minulosti i poetický rozměr a literární kvality. Výstava je strhujícím obrazem kdysi hluboce kulturní krajiny, staré fotografie překvapují ostrostí a zobrazené obce výstavností. Ke zničení docházelo působením tří „živlů“: vodního – přehrady, politického – pohraniční pásmo, a zemědělského – bezpočet obcí zaniklo působením státních statků. Člověk odchází z výstavních prostor chebského muzea poučen, ale i zdeprimován tím, jakou spoušť přineslo do kraje padesát let po druhé světové válce.

V Tachově uspořádalo okresní muzeum spolu s archivem malou výstavu nazvanou Čtrnáct svatých pomocníků. Vypovídá o místě zvaném Světce, kde kousek za městem proti proudu řeky Mže stojí dnes opravená Windischgrätzova romantická jízdárna. Legenda vypráví, že kdysi zde bylo pohanské kultovní místo. Později se na plochém kameni začalo objevovat čtrnáct světýlek a lidé si říkali, že je to čtrnáct svatých pomocníků. Jeden rytíř, pán toho místa, jednou rouhavě sekal do kamene mečem tak dlouho, až po světýlkách zbyla jen začouzená místa. On sám se po čtrnáctém seknutí propadl do pekel. Místo pak bylo svěřeno přísnému řádu mnichů paulánů, kteří vystavěli kostel a klášter Čtrnácti svatých pomocníků. Po Bílé hoře do Světců putovaly davy poutníků z Bavorska i z Čech, jak dosvědčují dobové rytiny, a kult čtrnácti pomocníků se rozšířil po celém kraji. Císař Josef II. klášter zrušil a ten od té doby pustl. Ruiny kostela jsou ve Světcích dnes zarostlé v lese a v klášterní budově sídlí stavební učiliště, jehož působením se budova změnila v neosobní stavbu nahozenou brizolitem, podivné svědectví o tom, co se to vlastně ti zedničtí učni ve škole učili.

Při znalosti pustošivých událostí v západočeském pohraničí návštěvníka výstavy překvapí, že plastiky čtrnácti svatých pomocníků z paulánského kláštera ve Světcích se zachovaly: najdeme je neporušené v kostele ve Třech Sekerách. Tam je můžeme požádat o pomoc a úlevu, které dle mučednické legendy mohou poskytovat. Žádný z nich ale nevládne mocí proti bourání, pustošení a zahrnování buldozerem, a snad proto je prostor památné svatyně ve Světcích u Tachova dnes zarostlý a zanesený odpadem, pod nímž kdesi leží zázračný kámen se čtrnácti světélky.

ALENA ZEMANČÍKOVÁ