Návrat na titulní stránku

číslo 27 / 2007

Nalaďte si


Naše stopy ve věčném městě

Český Řím aneb V hospodě u Kolosea pohané, křestané... Tak zní název devítidílného rozhlasového pátrání po českých stopách ve věčném městě. Pohané i křesťané, dávní i současní poutníci, světci, tvůrci, umělci, politici, ti všichni okusili cosi z římského světla, a proto se setkávají v našem cyklu. Vznikla rozhlasová mozaika reportáží, zvuků, rozhovorů, literárních ukázek i úryvků vzpomínek, kterou bude Český rozhlas 3 vysílat od 4. července každou prázdninovou středu, vždy v 16 hodin.

Kdesi na začátku českého pobývání v Římě stojí kostel sv.Bartoloměje, zapuštěný do Tiberského ostrova, v jehož postranní kapli se nachází schrána s ostatky sv. Vojtěcha Slavníkovce a do kamene studny je tam vytesaná jeho podobizna. V Trastevere, kdysi městské čtvrti vyvrhelů a ranně křesťanských chrámů, objevíte zašlou středověkou fresku s klečícím Přemyslovcem sv. Václavem. Nad Berniniho mistrovskou sochou Vidění sv.Terezie v kostele Panny Marie Vítězné vlaje nepovedená freska Prahy s Vltavou tekoucí proti proudu, na oltáři obrázek Panny Marie Strakonické a v sakristii prapory z bitvy na Bílé Hoře. Na piazza Campo de‘Fiori se skví bronzový reliéf s portrétem Jana Husa, jinde najdete hroby světců a umělců (Jana z Jenštejna, sv. Cyrila, Josefa Berana, Josefa Myslivečka), ateliéry českých malířů (Tkadlík, Hynais, Barvitius) uvidíte v Palazzo Venecia.

Dva rozhlasoví poutníci hledali také Řím Bohuslava Martinů, Řím exilového vydavatelství Křesťanská akademie, Řím kardinála Berana i Řím současný (České kulturní centrum, Centrum Aletti). Dny v dušičkovém čase loňského roku. Řím teplý a prosvětlený, zatímco zprávy z domova hovoří o sněžení a plískanici. Dva rozhlasoví poutníci chodí, chvatně jezdí autobusem po městě a natáčejí s kardinálem  Špidlíkem a dalšími českými teology působícími ve Vatikámu, s dirigentem Delogem, velvyslancem Jajtnerem, s několika italskými bohemisty i historiky hudby a umění. Procházejí papežským palácem, s malířem českého původu Rachlíkem se dívají na Řím z venkovského předměstí.

K zajímavostem římské rozhlasové reportážní výpravy patří dva objevy: nástěnná malba Vojtěcha Hynaise v jednom z římských bytů (v bývalém poutním českém hospicu) a freska sv. Vojtěcha s nápisem. ve středověké klášterní kryptě na Aventinu.

MILOŠ DOLEŽAL