Návrat na titulní stránku

číslo 7 / 2007

Televizní glosář


...Jana Svačiny

Trilobit aneb Příležitost k reflexi

Denní příval stovek hodin programu nepohřbívá jen jepičí aktuality a typizované produkty rychlé spotřeby. Rozostřenou konturou vzpomínky občas zaopatřuje i tituly, které se televizní konfekci vymykají. I to je důvod, proč si opakovaně zaslouží pozornost výroční ceny, která místo momentální popularity cení kvalitu. Mezi ně na čestném místě každoročně patří Trilobity udílené Českým filmovým a televizním svazem. Reportáž o předávání těchto cen vysílá ČT v sobotu 10. 2.

Výčet FITESem oceněných tvůrců a titulů je zprávou o televizní produkci, aktuálním skóre souboje individualit s vlastními limity i omezeností instituce. Občas zprostředkuje i obecnější poznání. K tradičním, stvrzeným i „vysvědčením“ za rok 2006, patří kvalitativní převaha dokumentů nad hranou tvorbou. Televizní i filmovou. Nepočítáme-li Čestné uznání, které si letošní poslední lednovou neděli odvezl z Berouna Aurel Klimt a ostatní spolutvůrci animované adaptace Werichových povídek Fimfárum II, bylo by loňské vítězství dokumentaristů absolutní.

Příčin je řada. Už prostý soupis kinematografických a televizních opusů za minulý rok je téměř vyčerpávajícím seznamem dílčích vad krásy - od tvůrčí impotence přes vykalkulovanou podbízivost až po ztrátu soudnosti. Názorně dokumentuje i nedostatky obecné a společné. Především fatální úpadek dramaturgické profese.

V kontextu loňských cen FITESu je však zřejmé, že hlavním důvodem fiaska hraných titulů je opět absence životní pravdivosti a umělecké hodnověrnosti osobně angažované výpovědi. Právě ty jsou naopak společným vkladem téměř všech loňských laureátů. Jmenovitě Kristiny Vlachové (Dračí setba a Kauza Uherské Hradiště), Tomáše Kudrny (Wichterle), Jana Šikla (Nízký let z cyklu Soukromé století), Jany Hádkové (Legenda o Kischovi) a kolektivu tvůrců cyklu Příběhy železné opony, vyznamenaných Trilobitem, a Aleše Kisila a Diviše Marka (Blázen jsem ve své vsi), Lindy Jablonské (Kupředu levá, kupředu pravá), Petra Jančárka (Zenta. Osud rakousko-uherského křižníku), které porota ohodnotila Čestnými uznáními.

Předčasně tragicky uzavřené dílo dokumentaristy Pavla Kouteckého, oceněné in memoriam prestižní cenou Vladislava Vančury, je názorným důkazem mimo diskusi. Formou, obsahem, originalitou i kvalitou.

Autor je televizní publicista