Návrat na titulní stránku

číslo 6 / 2007

Nalaďte si


Proti hlavě prašivé aneb Starodávné recepty

Neděle 11. února, Český rozhlas 3 - Vltava, 9.30

Nemoci provázejí lidstvo odedávna. V dřívějších dobách se je lidé snažili překonat pomocí léčebných účinků rostlin, a tak zkušenosti předávané z generace na generaci byly universitou lidových léčitelek, bab kořenářek. Ty navíc léčbu často doplňovaly magickými praktikami, čáry, kouzly a zaříkadly, neboť choroby se vysvětlovaly jako boží trest za hříšný život, který je možno zažehnat. Tajemnost a nepochopitelnost příčin nemocí inspirovala imaginaci léčitelů. Třeba když žádal o radu opilec nebo opilcova žena, dostalo se jim odpovědi: „Když se umrlec vínem umyje, a to víno se potom některému opilci do pití přidá, zoškliví se mu nápoj, a on od opilství upustí.“

Starodávné léčebné postupy inspirovaly Miroslava Huptycha i ke kolážím, z nichž vytvořil několik zdravovědných kalendářůČeská obrozenecká elita v 19. století vyzývala na stránkách vlasteneckých časopisů k zapisování lidových pohádek, pověstí, zvyků, obřadů a pověr. Tohoto úkolu se ujali především vesničtí faráři a učitelé, kteří výsledky své práce hojně publikovali v nejrůznějších časopisech a vydávali knižně. Zatím poslední knižní výbor z těchto léčebných návodů, čár a zaříkávání (od 14. do 19. století) uspořádal Miroslav Huptych a v roce 2005 vydal pod názvem Kdo pije vlčí mlíko aneb Jak se léčilo za starodávna. Syrovost se tu potkává s magií, pohanské s křesťanským, divoké s rituálním. Sám editor M. Huptych k tomu poznamenává: „V pověrečných návodech a zaříkávadlech jsem nacházel poezii. Bohatý zdroj článků o lidovém léčení jsem nalezl v časopise Český lid, který od roku 1892 redigoval neobyčejně vzdělaný národopisec a hlavní bibliotekář Národního muzea Čeněk Zíbrt.“

Literárně hudební pásmo Proti hlavě prašivé z léčebných návodů, rad, čár a zaříkávání z knihy Kdo pije vlčí mlíko připravil Miloš Doležal.

(md)

Foto repro