V   t o m t o  č í s l e :
František Listopad
Věra Nosková
George Mráz

V  n o v é m  č í s l e :

číslo 5 / 2007

 

František Listopad, básník, esejista a režisér

Vyslanec české kultury v Portugalsku

Básník, prozaik, esejista, a také divadelní a televizní režisér František Listopad se narodil 26. listopadu 1921 v Praze na Letné jako Jiří Synek. Za druhé světové války se účastnil domácího odboje, v roce 1945 spoluzakládal deník Mladá fronta a řídil jeho kulturní rubriku. Roku 1947 odjel do Paříže, kde pracoval jako tiskový pověřenec československého velvyslanectví a redaktor týdeníku Parallele 50. Po únoru 1948 zůstal ve Francii, od konce padesátých let žije v Portugalsku, kde je pod jménem Jorge Listopad znám jako pedagog a režisér. „Při onom posouvání časových a prostorových hranic pokoušel jsem se žít čili přežívat, přenocovat, přezimovat, milovat, psát čili cvičit se v próze, poezii, esejích a několika jazycích, vyrábět divadlo i operu, filmovat pro televizi, pěstovat český verš u moře, vyučovat i učit se například na čínském počítadle nové aritmetice. Předstírám, že vím, kam jdu; můj stín to však ví dřív než já,“ napsal v roce 2001 na záložku své knihy krátkých próz Chinatown s Rózou. Následující rozhovor František Listopad poskytl Týdeníku Rozhlas ve svém domě v Lisabonu krátce před svými pětaosmdesátými narozeninami... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík 
grafici: Petra Míková, Libor Müller odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0