Zpět na titulní stránku

číslo 46

Zpět na titulní stránku

vyšlo 7. 11. 2005

Nalaďte si


OSUDY

Od pondělí 14. listopadu, ČRo 3 - Vltava, každý všední den v 11.30

Dramatický život Jiřího Ješe

Přiznávám, že jméno Jiřího Ješe bylo pro mne na začátku devadesátých let tak trochu zjevením. Jeho komentáře jsem poslouchal z tehdy již do Prahy přestěhované stanice Svobodná Evropa. Tuto stanici a jí podobné jsem samozřejmě sledoval (pokud to šlo v hluku rušiček) i před listopadem, ale jméno Jiří Ješ jsem nezaslechl. Nepamatoval jsem si na něj ani z osmašedesátého, a tak jsem si říkal, jestli nejde o nějaký pseudonym. Všechny ty komentáře totiž svědčily o neobyčejné šíři vzdělání a publicistického umu, jejich úroveň i jazyk zcela bezproblémově a jaksi samozřejmě navazovaly na úroveň a jazyk novin a časopisů vycházejících před totalitní devastací. Také hlas komentátora svědčil o tom, že nejde o žádného mladíčka. Hlavou mi tedy vrtala otázka: Kdo je Jiří Ješ?

Jiří JešSvobodná Evropa se v té době stala součástí Českého rozhlasu, vyřešení otazníku mi tedy nedalo mnoho práce. Měl jsem také štěstí brzy se s panem Ješem osobně poznat a seznámit se s někdy až příliš dramatickým během jeho života. Prozrazovat podrobnosti v anončním článku by byla jistě chyba. Takže jen telegraficky: Jiří Ješ se narodil v roce 1926. Po válce, jako student, publikoval ve Svobodném slovu a Peroutkově Dnešku. Po roce 1948 na něj čekalo vyloučení ze studia, věznění, další rozsudek a věznění, vystěhování z Prahy, různá podřadná zaměstnání. Nakonec se stal organizátorem koncertů vážné hudby na českém severu. Po listopadu 1989 se pak téměř každodenně věnuje psaní a natáčení komentářů i jiných rozhlasových pořadů. Velice zaslouženě je nositelem Ceny Ferdinanda Peroutky.

Jiřího Ješe nyní uslyšíte v desetidílném vzpomínkovém vyprávění na stanici Vltava v pravidelném cyklu Osudy.

JAN HALAS