číslo 43
vychází 11. 10. 2004

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


PRÓZA V ROZHLASE

Český rozhlas 3 - Vltava, četba na pokračování od 18. října, denně v 18.30 hodin

Obsluhoval jsem anglického krále

Bohumil Hrabal v době, kdy psal svůj vrcholný román Obsluhoval jsem anglického králeBohumil Hrabal se narodil 28. března 1914 v Brně - Židenicích. Od roku 1920 bydlel v Nymburce, kde maturoval v roce 1934 na gymnáziu. Pak studoval na právnické fakultě University Karlovy, studia ukončil doktorátem v roce 1946. Za protektorátu pracoval v notářství v Nymburce, pak byl skladníkem konzumního družstva a od roku 1942 vstoupil do služeb státních drah, postupně podbíjel kolejnice, byl v kanceláři návěštního mistra, pak telegrafistou a potom až do roku 1946 výpravčím v Kostomlatech u Nymburka. Po dostudování práv byl akvizičním úředníkem Živnostenského fondu v Praze, potom obchodním cestujícím firmy s drogistickou galantérii K. H. Klofanda v Praze. Po roce 1948 likvidoval firmu, kterou zastupoval, a v roce 1950 se přihlásil na Kladno, kde pracoval na Poldině huti až do roku 1954, kdy utrpěl úraz. Vrátil se do Prahy a byl do roku 1958 zaměstnán ve Sběrných surovinách ve Spálené ulici. Pak se stal kulisákem v libeňském divadle S. K. Neumanna až do roku 1962. Od té doby se věnoval literatuře. Zemřel 3. února 1997.

Román Obsluhoval jsem anglického krále napsal Bohumil Hrabal v roce 1971. Vydala jej samizdatová Edice Petlice (Praha 1974), v exilu Index v Kolíně nad Rýnem (1980) pod názvem Jak jsem obsluhoval anglického krále. V Československu ho v roce 1982 vydala v omezeném počtu výtisků pražská Jazzová sekce. Oficiálního vydání se dočkal až na podzim roku 1989.

Próza je v původním textu opatřena paradoxním podtitulem "povídky" a má pět kapitol - Sklenice grenadýny, Hotel Tichota, Obsluhoval jsem anglického krále, A hlavu jsem už nenašel a Kterak jsem se stal milionářem. Zaznamenává životní dráhu číšníka a hoteliéra v průběhu dramatických událostí a politických zvratů 30. až 50. let dvacátého století. Vypravěč a zároveň hrdina románu trpí komplexem kvůli svému malému vzrůstu. Touží po bohatství a uznání ve své profesi, touží po milující ženě - ale toho všeho se mu dostává jen nakrátko. Není uznán ani jako árijec, ani jako otec, ani jako odbojář, ani jako milionář. Celoživotní osamocenost mezi lidmi se stává skutečnou samotou, což mu umožňuje zbavit se touhy po majetku a uznání, zbavit se lpění na nich, a dojít ke svérázné, prosté filozofii života.

Čtrnáctidílnou četbu na pokračování připravil Jiří Červenka. V režii Markéty Jahodové účinkuje Ladislav Mrkvička.

JIŘÍ VONDRÁČEK