číslo 40
vychází 20. 9. 2004

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Pondělí 27. 9. 2004 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 9.00 hodin

Lynne Dawsonová zpívá Mozartovu Zaide

W. A. MozartProslulá britská sopranistka vešla do povědomí světové veřejnosti v září roku 1997 - tehdy byla požádána, aby na pohřbu Diany, Princezny z Walesu, zazpívala finální árii se sborem Libera me z Rekviem Giuseppa Verdiho. Její dojímavý přednes prohloubil vážnost smutné chvíle a potvrdil její postavení ve světě vokální hudby. Dawsonová patří k nejvyhledávanějším sopranistkám nejen v Británii, kde úspěšně účinkuje jak na operních scénách, tak v koncertních programech a nahrávacích studiích, ale v celém světě. Její hlasové přednosti násobí mnohostrannost, která jí získává role v širokém repertoáru od Händela, po současné světové autory se zvláštním zřetelem na britské skladatele. Ve své internetové biografii má uvedeny dlouhé řady jmen dirigentů, orchestrů a prestižních hudebních center, kde pravidelně vystupuje, jakož i slušný seznam titulů známých vydavatelství - Decca, Philips, DG, EMI, Chandos či Harmonia Mundi nebo Erato a dalších. K jejím znamenitým titulům, o kterých se mluví patří Händelovo hudební drama Hercules a také Mozartova opera Zaide. Dawsonová zde zpívá sama celou čtvrthodinu a její dramatický soprán zaznívá dále v duetu, tercetu a také ve finálním kvartetu opery. Naproti tomu samotný sultán Soliman je zde slyšet jen ve dvou áriích. Není divu: Wolfgang Amadeus psal operu pro sopranistku - zde jí vybral roli evropské otrokyně v harému sultána, kde zaujímá mimořádné postavení - je středem dění a sama určuje jeho běh.

RAFAEL BROM