číslo 37
vychází 30. 8. 2004

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


PRÓZA V ROZHLASE

Český rozhlas 3 - Vltava, 12. září, 20.20 hodin

Jean-Philippe ToussaintAutoportrét v cizině

Jean-Philippe Toussaint je původem Belgičan - narodil se v Bruselu roku 1957 -, ale jako většina jeho frankofonních krajanů spisovatelů publikuje i on v renomovaném francouzském nakladatelství. Po vysokoškolských studiích v Paříži učil v letech 1982-1984 v Alžírsku, ale již roku 1985 vydal svůj první román, nazvaný Koupelna. Rok poté mu vyšel druhý s názvem Pán. Nebylo mu ještě ani třicet, a podařil se mu husarský kousek: hned první text totiž publikoval v nakladatelství Minuit. Jeho knihy zaznamenaly velký ohlas například v Japonsku, byly přeloženy do třiadvaceti jazyků. Toussaint patří k nepříliš četným moderním frankofonním prozaikům, jejichž díla vycházejí i v češtině.

Jean-Philippe Toussaint v Minuit vydal ještě knihu Fotoaparát (1989, česky 1997), o dva roky později pak text připomínající styl Robbe-Grilletův a nazvaný Zdrženlivost. V roce 1997 Toussaint zazářil románem Televize (česky 2000), po němž vydal soubor textů Autoportrét (v cizině) - v českém překladu vydaný nakladatelstvím Dauphin roku 2002. Na podzim 2002 pak vydal Toussaint další román, jenž dostal název Milovat se a je vyprávěním o nekonečně smutném rozchodu, k němuž má shodou okolností dojít v Japonsku.

Jean-Philippe Toussaint se věnuje i tvorbě filmové, první dva scénáře psal na objednávku jako adaptace svých úspěšných knih, zatím poslední jeho film, Kluziště, vznikal již bez literární předlohy.

Toussaint se záhy zařadil mezi autory v jistém smyslu navazující na školu tzv. nového románu. Bývá též spojován se současným proudem tzv. minimalistické literatury, protože se rád zaměřuje i na zdánlivě nedůležité detaily a texty stylizuje do poloh až mechanického vyjadřování s ironickým nadhledem.

Autoportrét (v cizině) je jakýsi stylizovaný cestovní deník, ovšem velmi svérázný, neboť autor - vypravěč se spíše než na pamětihodnosti či přírodní krásy zaměřuje na drobné zádrhele a překážky, jež mohou cestovatele, a obzvlášť cestovatele poněkud sebestředného, potkat. Kniha se od ostatních textů Jean-Philippa Toussainta značně liší. Tento soubor jedenácti autobiografických textů je vlastně jakousi komponovanou sbírkou postřehů o různých místech na Zemi. Ovšem kdo by čekal cestopisné črty, bude zklamán. Jednotlivé texty nesou sice zeměpisná jména: Tokio, Berlín, Praha, Japonsko, Tunisko, Vietnam..., avšak jejich námětem jsou, jak je pro Toussainta typické, skutečně jen drobné zážitky, které vyznívají komicky nebo i poněkud šokují.

Pořad Schůzky s literaturou Jean-Philippe Toussaint aneb Autoportrét v cizině připravila s použitím vlastního překladu Jovanka Šotolová.

V režii Petra Adlera, který je rovněž interpretem komentářových pasáží, účinkuje Bořivoj Navrátil.

(tur)