číslo 31
vychází 19. 7. 2004

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Neděle 1. 8. 2004 Český rozhlas 2 - PRAHA - 8.04
Repríza 5. srpna v 14.30

TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ - 475

Tajemný detektivní případ Jiřího z Dráchova

Doposud jsme se zabývali především historickými osobnostmi a událostmi, dnes však zabrousíme i do říše královny Smyšlenky. I ona věru měla s našimi jinak doloženými dějinami nějaké pletky. A jelikož se jedná o Smyšlenku, musíme mít na zřeteli, že se ze 17. století, jímž se právě touláme, nakonec dostaneme o nějakých dvě stě let kupředu.

Tvrz v DráchověTajemný detektivní případ Jiřího z Dráchova. Když čas přišel a všecko to, čehož k cestě tak daleké bylo potřebí, bylo zhotoveno, nejprve vykonali jsme pobožnost, jeden každý podle svého náboženství, žádajíce Pána Nejvyššího, aby nás v předsevzetí našem posilniti a na cestě opatrovati ráčil a seslal nám anjela svatého, kterýž by naše cesty řídil a spravoval. Tak, a další z řady českých cestovatelů se může vydat do dálek. Daleké bylo putování zdatného, odvážného a vědění chtivého českého šlechtice jménem Jiří z Dráchova. Pozoruhodná postava, o níž však není nic známo. Snad jen to, že byl mladším synem Petra z Dráchova a posledním potomkem rodu Dráchovských, rodu znamenitého, jejž dlouhý světa věk dávno skrze smrt pohltil. Dráchov ovšem existuje. Je to vesnice, ležící na jihozápad od Tábora. Dříve prý slula Dražkov (nebo snad Drakov) a založil prý ji jistý Ctibor Drazský jako dřevěný dvorec někdy na začátku vlády Jana Lucemburského - v roce 1312 nebo 1315.

Jiří prý už v mládí cestoval po Itálii, Francii, Německu, Anglii. V Benátkách se setkal s jiným mladým Čechem, synem básníka Pavla z Jizbice - Janem, s nímž se dohodl na cestu do Ruska. Putovali nejdříve do Cařihradu. Tam Jiří navázal přátelství s ruským vyslancem Michailem Rubovským. Vyslancovým přičiněním se domohl takové důvěry u moskevského dvora, že byl přibrán do poselstva vyslaného do Číny. Toho času zima veliká byla a jak studeno, tak větrové nebeskou oblohu kormoutili, přitom i sněhu takové množství, jaké žádný nepamatoval. (...) Moskevská země jest ovšem veliká a místy pohodlná, nic však méně pustá a velmi nebezpečná, zvláště dál k hranicím asiatickým.

Celé to vyslanství aneb poselství pozůstávalo ze čtyřiceti osob. Vedl je Dán jménem Evert Yssbrants Ides. Dále v něm byli Jiří Drazský z Dráchova, rytíř český, patnáct důležitých Rusů a jiných ještě deset, Němců osm, pacholíků pět. Mimo to ještě vozků dvacet osm, spížní dvacet čtyři, koní padesát. Celá cesta tohoto poselstva trvala bezmála tři roky (1692 až 1695) a výprava viděla mimo jiné Tobolsk, Jenisejsk, Bajkal, až doputovala do Pekingu. Od koho máme tyto informace? Od samotného Jiřího z Dráchova, který ve spise, jenž zanechal, vylíčil nejprve Moskvu a další města, jejich obyvatele, život, zvyky, povahu. Zdali to vskutku zažil? Kdo ví.

JOSEF VESELÝ