číslo 31
vychází 19. 7. 2004

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Úterý 27. 7. 2004 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 10.15 hodin

Matiné s Jiřím Kotoučem

Ačkoli doménou autora našeho týdenního dopoledního cyklu je hudba renesanční, barokní či klasická, pouští se cembalista, dirigent a profesor Jiří Kotouč směle na půdu dalších slohových období ba i žánrů. Vedle hudby Liszta a Wagnera či Mahlera, uvádí lehkonohou múzu Johanna Strausse nebo Jacquesa Offenbacha či řízný pochod českého kapelníka Julia Fučíka. Dramaturgie se mnohde samozřejmě opírá o známé velkooperní árie, ale všechny programové počiny mají jedno společné - je to hudba plnokrevná a žijící dokonalým provedením. A navíc uslyšíte, že se moderátor zabere do svého role se stejnou vervou, s níž přednáší na pražské konzervatoři, nebo s níž se pouští do výkladu svých představ celému divadelnímu provozu při realizaci velkých barokních oper. Vzpomeňme na úžasnou událost znovuzrození Händelových oper, třeba Alciny, která se dočkala i rozhlasového provedení, dále Rinalda nebo Vivaldiho Orlanda furiosa. Barokní a renesanční jemnost ve zvuku, kterou naše i zahraniční koncertní a jiné hudební prostory léta slýchaly při koncertech jeho souborů Collegium flauto dolce a Camerata Nova, je jednou polohou jeho osobnosti, jíž nezbytně doplňuje právě ono vivaldiovsky příkře kontrastní furioso. A to je pravá hudba ve své celistvosti. Barokní orchestr Camerata nova, soubor starých nástrojů, který Kotouč založil v 60. letech na pražské konzervatoři bude mít v Matiné svou nahrávku a bude ji tam mít i Le Concert de Nations Jordi Savalla, světové hvězdy letošního Pražského jara.

(rfb)