číslo 31
vychází 19. 7. 2004

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


PRÓZA V ROZHLASE

Český rozhlas 3 - Vltava, 30. července, 20.00 hodin

Tajemství rodinné hrobky

S letním vysílacím schématem se opět dostal ke slovu cyklus Pokračování za pět minut, k jehož náplni přispěly v minulých letech i příhody legendárního "amerického detektiva" Leona Cliftona.

Více než dvousetsvazková série příběhů detektiva Leona Cliftona začala vycházet někdy kolem roku 1910 a stala se synonymem pro tzv. brakovou literaturu. Autorství tohoto cyklu je dodnes záhadou - za jednoho z možných původců je považován učitel Alfons Bohumil Šťastný (1866-1922), autor stovek titulů nejrůznějších žánrů populární četby. Před první světovou válkou vycházely "cliftonky" u nakladatele R. Storcha pod názvem Detektivní novely dle zápisků amerického detektiva Leona Cliftona. Ve dvacátých až čtyřicátých letech pak vydával Paměti Leona Cliftona nakladatel V. Palán.

Z rozsáhlého cyklu s názvem Z pamětí amerického detektiva Leona Cliftona jsme tentokrát pro posluchače vybrali příběh s názvem Tajemství rodinné hrobky. Oproti minulému Cliftonovu případu - který nesl název V opiovém doupěti - je nové vyprávění sice nepatrně méně dobrodružné, leč stěžejní kvality textu zůstávají zachovány: u Cliftonova vyprávění opět oceníme neobyčejnou jazykovou vyspělost, bohatství slovníku, plynulou syntax... Rigidnější jazykozpytci sice budou tvrdit, že "cliftonky" jsou plné strašlivých jazykových klišé a "psané kopytem", ale posuďte sami:

"Master, žádné hlouposti!" zvolal Clifton, překvapen jeho bystrostí. "Nezahrávejte s takovými věcmi, posléze opravdu nejste pod víkem rakve!"

Snažil se jej zaskočiti, aby jej mohl ze zadu uchvátiti. Však Jiří otáčel se tak rychle, že Clifton skoro stále zřel jen víko rakve.

Tak dostal se Jiří ke schodům. Vyběhl na pozpátku.

Clifton v obavě, aby mu neutekl, vypálil naň několik ran, zaměřiv hodně nízko, aby kule stihla jen nohy.

Však olovo odráželo se od kovového štítu.

Jiří byl již u náhrobní desky, jež byla vztyčena do výše asi půl metru. Clifton vyskočil na druhý stupeň, chtěje zachytiti víko a s ním strhnouti dolů Jiřího.

Ten však náhle vrazil do něho víkem tak prudce, že Clifton sletěl pozpátku na dlažbu...

V režii Vlada Ruska účinkuje Pavel Soukup.

(tur)