číslo 22
vychází 17. 5. 2004

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 26. 5. 2004 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z průvodního slova Mgr. Květy Svobodové vyjímáme: Komická opera Un giorno di regno - Jeden den králem aneb Il finto Stanislao - Domnělý Stanislav nebyla první operou Giuseppe Verdiho na jeho cestě za kariérou tvůrčího umělce, ale zapsala se do ní coby prvé divadelní fiasko mladého skladatele. Verdi se po nezdaru opery Un giorno di regno komickým látkám po celý tvůrčí život spíše vyhýbal, až ve svém vysokém věku - bylo mu téměř osmdesát - se pustil do práce na opeře Falstaff. Skvělé libreto připravil skladateli Arrigo Boito, tvůrce oper Mefistofeles a Nerone. Podle shakespearovských předloh pohotově vyňal látku z Veselých paniček windsdorských a spojil s komickými intermezzy z Jindřicha IV. Verdi se po více než padesáti letech tak mistrovsky vyrovnal s novým komickým dílem, se svou "lyrickou komedií", jak pro operu v podtitulu nazval, že se místy zdá jakoby hudebně ironizoval sám sebe.

Kontrolní otázka: Za jakých uměleckých podmínek a životních okolností tvořil Giuseppe Verdi své komické opery? Uveďte svůj vlastní přístup k hodnotám těchto děl.

(df)