číslo 18
vychází 19. 4. 2004

Zpět na obsah         

Tipy Čro


Středa 28. 4. 2004 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z úvodního slova prof. Marie Königové k semináři z kreativity vyjímáme: Určité napětí mezi generacemi je normální. Starší už urazili cestu, která před mladými teprve leží. Americký autor Philips Brooks v této souvislosti říká: "Mnohý mladý člověk nemá úctu k druhým, protože se domnívá, že může být takový, jaký chce. Mnozí starší lidé jsou zoufalí, protože se domnívají, že nemohou být jiní, než jsou. Mýlí se obě strany." Mladý člověk nemůže být vždycky tím, čím chce. Ale bude-li naslouchat radám těch, kteří už tuto cestu šli před ním, mohlo by mu to v mnohém pomoci. Jedna z příčin napětí mezi lidmi různých generací je přesvědčení, že jakákoli změna je krokem zpátky a že odlišný názor není správný. Máme sklon se domnívat, že způsob našeho řešení je ten nejsprávnější. Každý z nás má v sobě také nějaké předsudky, ale jsme-li vnímaví k ostatním, vidíme věci jinýma očima.

Domácí cvičení:
Můžete uvést příklad, kdy se nepříjemná okolnost sledovaná s časovým odstupem projevila dobrá?

(df)