číslo 18
vychází 19. 4. 2004

Zpět na obsah         

Tipy Čro


Pondělí 26. 4. 2004 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 9.00 hodin

Klavíristka a skladatelka Liana Bertóková

Hudební unie funguje navzdory tomu, že mnohé státy východní Evropy stojí ještě mimo nadějně se tvářící spolek. Jedním z mnoha příkladů je klavíristka Liana Bertóková, která se narodila v Rumunsku a působí v Německu, nota bene v Budyšíně, ve městě, které svou mnohohonárodnostní historií připomíná Prahu. Bertóková začala hrát na klavír v pěti letech, první velké vystoupení absolvovala s Filharmonií města Iasa ve svých šestnácti letech. V Iase studovala hru na klavír a další hudební obory u skladatele Antona Zemana. Po absolvování Vysoké umělecké školy v Iase odešla v roce 1981 do Německa, kde si doplnila vzdělání u berlínského klavíristy a skladatele profesora Dietra Brauera, poté prošla mistrovskými kurzy u francouzského pianisty Francoise-Joela Thiolliera. Liana Bertóková pedagogicky působila na vysoké hudební škole Carla Marii von Webera v Drážďanech, bylo to v letech 1981-2000, poté se věnuje převážně kompozici a interpretaci. Na svých uměleckých turné ve Švýcarsku, Rakousku, Lichtenštejnsku a Polsku vystupuje jak v sólových recitálech, tak jako sólistka orchestrálních koncertů a je žádaná i jako vynikající doprovazečka instrumentálních sólistů. Kromě toho má již řadu rozhlasových nahrávek, kompaktních disků a nahrávek filmové hudby. Spolupráce na nahrávkách soudobé hudby a přátelství s jejich autory přivedlo Lianu Bertókovou i ke kompozici. Z její tvorby uvádíme Obrázky z Kleverských zahrad, zároveň s tímto opusem interpretuje Toccatu Hanse Thiemanna.

RAFAEL BROM