číslo 14
vychází 22. 3. 2004

Zpět na obsah         

Tipy Čro


Neděle 4. 4. 2004 Český rozhlas 2 - PRAHA - 8.04
Repríza 8. dubna v 14.30 hodin

TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ - 458

Nejistý hrob ve valonském kostele v Naardenu

Slavný Jan Amos Comenius zemřel v Amsterdamu a byl převezen do Naardenu a tam pochován. Pouhou jednu větu věnovaly úmrtí Jana Amose noviny s názvem De Hollande Mercurius. Opustil tento svět v amsterdamském domě na Prinsengrachtu a v tomto městě měl být i pochován. Jenomže ve zdejších kostelích bylo hrobové místo příliš drahé, a tak vypomohl kazatel ve městě Naardenu Jean Louis Grouwels.

Jméno Naarden značí Osadu lidí žijících na úzkém místě. Město, starší než sám Amsterdam, opravdu tvoří pár ulic, křižujících se jako na šachovnici, přízemní domky a domečky, kolem pás hradeb svírajících městečko, vodní příkopy, kdysi tu byly padací mosty. To "Úzké místo" bylo domovem chudých rybářů. Dodnes to není velké město. Evangelická reformace se tam uchytila brzy, proto býval Naarden v minulosti mnohokrát dobýván a taky vypálen, četní jeho obyvatelé skončili na hranici. Taky proto, že se nepřestávali bouřit proti Habsburkům. Syn vévody z Alby tu dal pobíjet lidi i v kostele. Naardenu se proto říkalo "město vražd."

Krátce před příchodem Jana Amose do Nizozemí se tam usadil větší počet francouzských rodin. Kostelík ve vedlejší uličce patřil francouzsky mluvícím Valonům. Právě tam zamířil - bažinatým krajem a podél říček se zvedacími mosty - průvod s tělesnou schránkou Jana Amose. I po smrti zůstal poutníkem, než pod dlažbou naardenského kostela našel po životní pouti klid. Pohřební skupina chvíli postála ve studeném kostele, byl nevlídný listopadový den roku 1670, každý spěchal za svými povinnostmi a zájmy. Pouze Komenského syn Daniel složil za nějaký čas na otcův hrob dlouhý latinský nápis, ve kterém vzpomíná na jeho život a dílo.

Hrob J. A. Komenského v NaardenuDaniel Komenský se spolupracovníky Nigrinem a Hartmannem se v době po pohřbu pokoušeli urovnat a doplnit rukopisy Jana Amose tak, aby mohly být vydány. Daniel to musel přes smrtí svého otce odpřísáhnout: "Danieli, přísahej, že se postaráš, aby vyšly všechny díly! Přísahej!" (Zaznamenáno bylo, že to syn "svatě" slíbil.) "Jinak bych tě proklel věčným zatracením!" Všichni se však zděsili toho, v jakém chaosu našli Všenápravu. Od vydání se upustilo. Přísaha nepřísaha. Pak došlo v Nizozemí k převratu, při které byl předseda vlády de Witt a členové jeho rodiny doslova ubiti ve vězení, vdova Johanka Komenská se přestěhovala z Holandska do Berlína, kam za ní přišla i její nevlastní vnoučata, Bětuščiny děti. Roku 1694 syn Jana Amose, Daniel Komenský, zemřel. Už nebyl vůbec nikdo, kdo by o hrob Jana Amose staral. Po staletích lidé už ani nevěděli, kde kdo v tom kostele vlastně leží. Od 19. století se stal Naarden poutním místem nejednoho Čecha. Na vydržování památníku a malého muzea však najednou nejsou peníze. Vychází najevo, že hlavní tíhu nákladů nenesla holandská či česká vláda, ale ono malé městečko Naarden. Zdejší městská rada schválila návrh, aby příspěvek na chod muzea od roku 2004 byl z 80 000 eur snížen na polovinu, a v roce následujícím už nemůže počítat ani s centem. Muzeum přitom navštíví ročně šest tisíc lidí. Klid věčného poutníka Jana Amose však další harcování tímto pozemským světem rušit nebude. Zaplatí jej český stát. Ostatně myslím, že tomuto muži dlužíme daleko, daleko víc.

JOSEF VESELÝ