číslo 14
vychází 22. 3. 2004

Zpět na obsah         

Tipy Čro


Středa 31. 3. 2004 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z úvodního slova prof. Marie Königové k semináři z kreativity vyjímáme: Benjamin Franklin, spolutvůrce americké ústavy, zjistil před více než 150 lety, že si nadělal spoustu nepřátel tím, že lidem stále odporoval. Předkládal jim tvrdošíjně svá tvrzení, o nichž byl přesvědčen, že jsou správná. V okamžiku, kdy začal cílevědomě klást otázky a neodporoval, získal více informací a upevňoval si vztahy s lidmi. Uveďme alespoň 4 přednosti metody kladení otázek: 1. Kdo se ptá, sám nic netvrdí a neprosazuje své vlastní mínění. 2. Kdo se ptá, příliš nemluví. 3. Partner uvažuje jasněji, když ho vedeme otázkami, naše myšlenky se promění v jeho nápady. 4. Pokud přikládáme váhu jeho názorům a pocitům, bude i on ctít nejen naše názory a pocity, ale i názory druhých.

Domácí cvičení: Jste dobrou "vrbou"? V jaké situaci se vám osvědčilo povzbuzující kladení otázek?

(df)