číslo 7
vychází 2. 2. 2004

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


POEZIE V ROZHLASE

Český rozhlas 3 - Vltava, 16. února, 22.45 hodin

Huchelovi Andělé

Básník Peter Huchel byl v někdejší NDR třináct roků šéfredaktorem literární revue Sinn und Form (Smysl a tvar). Byl to časopis evropského věhlasu a zcela ojedinělé bylo, že jej Huchel redigoval sám, bez přítěže oficiózní redakční rady a bez našeptávání a dozoru takzvaných stranických orgánů. S nepodplatitelnou mírou cti a vkusu. Tím se mocipánům samozřejmě znelíbil, rozpoutali štvanici a básník se musel řízení časopisu vzdát. Bertolt Brecht už nežil, aby ho - jako dříve - "podržel". Bylo to roku 1962. Ve stále tužším a brutálnějším policejním obklíčení, za všestranného šikanování a fízlování strávil pak Peter Huchel ve východním Německu ještě deset roků, než se směl po intervenci mezinárodního PEN-klubu ze země vystěhovat. Poezii těch let shrnul ve své tehdy teprve čtvrté básnické sbírce Sečtené dny (1972). Je to svazek i ve světových souvislostech zcela neobvyklý: pod tlakem režimu a jeho přisluhovačů se z někdejšího takzvaně přírodního lyrika stal básník v nejlepším slova smyslu politický. Neagituje, nezveršovává události dne, nenačrtává nerealizovatelné vidiny, nýbrž zaznamenává svůj úděl a skrze něj úděl času, země i doby. Jeho básně, zvláště se zimní scenérií, jsou "ztuhlými výkřiky" z doby nejdrsnějšího dogmatismu, žalobami proti obezdění a sepsutí člověka. Příroda hraje stále velkou roli. Nikoli však jako stafáž či ornament, nýbrž jako podobenství: mráz, sníh, vánice, vichr, déšť... Proti jižnímu olivovníku severská vrba, proti prosluněné mořské zátoce "rákosné výpary braniborských luk".

Rozhlasové setkání s poezií Petera Huchela uvádíme pod názvem Andělé.

LUDVÍK KUNDERA