52
vychází 16. 12. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 25. 12. 2002 Český rozhlas - 3 VLTAVA - 15.05 hodin

Vlny moře a lásky

Franz GrillparzerJméno Franze Grillparzera posluchačům asi mnoho neřekne, i když je považován za největšího rakouského dramatika devatenáctého století. Přitom Grillparzer měl k naší zemi blízko. Byl totiž vychovatelem u hraběte Josefa Seilerna na Moravě a zřejmě navštívil i zámek ve Velkých Losinách. Především však napsal dvě hry, které čerpají z českých dějin. Drama Spor bratří v habsburském rodě, který se odehrává v rudolfinské Praze a hlavně pak Libuši, která má základ v českém bájesloví. Grillparzerovi ale ve skutečnosti nešlo o českou látku, ta mu posloužila jen jako pozadí, na němž se odrážely sociální rozpory doby.

Pro Grillparzerova díla jsou charakteristické ideje německého osvícenství, obdiv ke klasice (velký vliv na něj měl Goethe a Schiller) i romantické vidění světa. Část jeho děl poznamenal nepříliš šťastný život, deprese, milostné zklamání i pocit osamocenosti. Zatímco ve hrách, které aktuálně reagovaly na dobové problémy, sám Grillparzer kolísal od radikalismu ke společenskému kompromisnictví, tam, kde se mu podařilo pojmenovat určitý nadčasový problém, zůstal jeho autorský odkaz dodnes živý. Mezi tyto tituly patří i drama Vlny moře a lásky, které není jen tragickou historií jednoho milostného vztahu, ale Grillparzer zde nastoluje témata dodnes platná: otázku manipulace, rozpor povinnosti a svobodné vůle, střet rigorózního řádu s proměnlivostí a neuchopitelností lidského citu.

V novém překladu Vladimíra Tomeše a režii Hany Kofránkové se v hlavních rolích této neprávem opomíjené hry představí Dana Černá, Radovan Lukavský, Jan Šťastný, Tatiana Vilhelmová, Stanislav Zindulka, Milena Dvorská a Ilja Racek.

(pat)